5 jaar Werelderfgoed Waddenzee

Op 26 juni 2009 heeft het UNESCO Werelderfgoed Comité de Nederlands-Duitse Waddenzee ingeschreven op de lijst met Werelderfgoederen. Veel bewoners langs de Waddenzee zijn trots op deze internationale erkenning en vieren met diverse evenementen de 5de verjaardag van het Werelderfgoed Waddenzee. Word lid van deze gemeenschap en organiseer je eigen verjaardags-evenement!

Ons Werelderfgoed Waddenzee
Sinds 2009 staat de Waddenzee op de lijst met UNESCO Werelderfgoederen - zoals andere wereldberoemde natuurwonderen als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten, door het getij gevormde systeem van zand- en slikplaten in de wereld. Natuurlijke processen kunnen in het grootste deel van het gebied nog ongestoord plaatsvinden. Het is een van de belangrijkste gebieden voor trekvogels in de wereld - tot 12 miljoen vogels passeren de Waddenzee elk jaar. De Waddenzee is dus onontbeerlijk voor de mondiale biodiversiteit!

Veel mensen in de regio zijn trots op de Waddenzee en deze wereldwijde erkenning als Werelderfgoed. Ze zijn zich ook bewust van de verantwoordelijkheid om de natuurlijke waarden van de Waddenzee te beschermen en duurzaam te beheren ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties.

Volledig artikel met informatie over festiviteiten