39 sollicitanten voor burgemeesterschap Vlieland

Naar het burgemeesterschap van de gemeente Vlieland hebben 39 kandidaten gesolliciteerd. Dit is 9 meer dan bij de vorige ronde in 2009 en bijna het dubbele van de animo in 2005 (21).

Van de 6 dames en 33 heren is de grootste groep (23) tussen de 50 en 60 jaar. De VVD is met 12 gegadigden het meest vertegenwoordigd, gevolgd door PvdA (7), CDA en GroenLinks (beide 4).

Selectie

Commissaris van de Koning John Jorritsma maakt nu een selectie en legt die begin volgend jaar na een eerste gespreksronde voor aan de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Na sollicitatiegesprekken draagt de commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Die maakt achter gesloten deuren een keuze. Als de minister van Binnenlandse Zaken instemt met dit advies, benoemt de Koning de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Yorick Haan vertrok vorig jaar zomer als burgemeester van ^Vlieland. Sindsdien is Ella Schadd waarnemend burgemeester op het eiland. Zij blijft dit doen tot de burgemeester die uit deze procedure komt, aantreedt. Dit is waarschijnlijk volgend voorjaar.