2 ton voor onderzoek kanoeten in China

De Friese hoogleraar dierenecologie Theunis Piersma krijgt veel geld uit China voor onderzoek in dat land. Bij een galadiner is hiervoor 200.000 euro bijeengebracht.

Piersma richt zich voornamelijk op een gebied in de Gele Zee dat veel lijkt op onze Waddenzee en heel belangrijk is voor een bepaalde kanoetensoort. Het gebied wordt steeds meer ingepolderd. Geprobeerd wordt deze ontwikkeling tegen te gaan, maar eerst moet duidelijk worden hoe belangrijk het gebied precies is. Daarvoor is onderzoek nodig. Over het behoud van het gebied is een brief verstuurd aan de Cinese premier. Alle activiteiten vinden plaats in samenwerking met het Wereld natuur Fonds.