Waddenzee nieuws zoeken

Zoek in laatste nieuws van de afgelopen twee maanden

Vul een zoekterm in.
14.10.2019 

RUG monitort duisternis in Noord-Nederland

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van Nederland.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

08.10.2019 

Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start: een grote groep personen en organisaties die de plastic vervuiling in de...[meer...]

Categorie: Milieu

04.10.2019 

Waddenfonds draagt € 100.000,-- bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

03.10.2019 

Koeien blazen kwelders nieuw leven in

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met Staatsbosbeheer en een slager die het vlees onder de naam Weiderij verkoopt.[meer...]

Categorie: Landbouw

01.10.2019 

Nieuwe schepen Rederij Doeksen per april 2020 in de vaart

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7 januari, maar dat bleek helaas niet haalbaar.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.09.2019 

Big Brother op de Waddenzee: meer dan honderd vogels worden gevolgd

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op hun rug.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

26.09.2019 

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie en eeuwenoude ervaring op het terrein van de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.09.2019 

Rijkswaterstaat volgt vissen in de Waddenzee met een netwerk van boeien

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien, zeeforellen en harders te volgen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

16.09.2019 

Bedrijfsmatig oesters rapen in een Rijke Waddenzee

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep bestaat uit een selectie van bestaande rapers met een tijdelijke vergunning en een...[meer...]

Categorie: Visserij

12.09.2019 

Rijk stelt reder MSC ultimatum: nu betalen!

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om komende week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven de Waddeneilanden.[meer...]

Categorie: Overig

11.09.2019 

Aan vaste wal: informatieve avond over bereikbaarheid Ameland

Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september 2019 de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

09.09.2019 

Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag

Samen voor een plasticvrije Waddenzee[meer...]

Categorie: Milieu

02.09.2019 

Duinbrand Vlieland veroorzaakt door oefenbom Defensie die verkeerd terechtkwam

De duinbrand die maandagmiddag woedde op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is veroorzaakt door een verkeerd terechtgekomen oefenbom van Defensie.[meer...]

Categorie: Veiligheid

30.08.2019 

Egyptische delegatie bekijkt Texels watermanagement

Een Egyptische landbouwdelegatie met ambtenaren, adviseurs en ondernemers heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Texel om daar praktijkvoorbeelden rondom watermanagement te bekijken.[meer...]

Categorie: Landbouw

23.08.2019 

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 8 miljoen beschikbaar

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers.[meer...]

Categorie: Overheid

22.08.2019 

Uitspraak stikstofaanpak heeft mogelijk ook gevolgen voor projecten in Waddenregio

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.[meer...]

Categorie: Overheid

21.08.2019 

Schots bedrijf werkt aan veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee bereiden de Schotten zich voor op de naderende Brexit.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

14.08.2019 

Bijzondere tropische drijfzaden op Texel aangespoeld

Op het Texelse strand zijn drie zeeharten gevonden, meldt Ecomare. Dit zijn drijvende zaden uit tropisch Zuid- of Midden-Amerika.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.08.2019 

Krant ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’ vandaag op de mat op de Waddeneilanden

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant getiteld ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’.[meer...]

Categorie: Energie

10.08.2019 

Opnieuw massale kokkelsterfte Waddenzee door warmte

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand op kokkels maar heeft nog nooit zo'n grote sterfte meegemaakt, zegt hij bij...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

08.08.2019 

Internationaal Verziltingscongres in Leeuwarden

Saline Futures Conference l dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september l Van Hall Larenstein[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

30.07.2019 

Gemeente Het Hogeland moet bestemmingsplan Eemshaven herschrijven

De gemeente Het Hogeland moet de komende maanden sleutelen aan haar bestemmingsplan voor de Eemshaven, zodat potentiële investeerders weten waar ze aan toe zijn.[meer...]

Categorie: Overheid

29.07.2019 

Na jaren van afname lijken sommige Europese zeegrasvelden zich te herstellen

Uit Europees onderzoek blijkt dat een derde van het Europese zeegras verloren ging door ziekte, afgenomen waterkwaliteit en kustontwikkeling, met een piekafname in de jaren 70 en 80. Vanaf eind 20e eeuw neemt de afname echter...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

26.07.2019 

Nationaal park Lauwersmeer krijgt geld om 'aantrekkelijker te worden'

Lauwersmeer krijgt, samen met de twintig andere nationale parken in ons land, zes miljoen euro om 'aantrekkelijker te worden en meer bekendheid te krijgen'.[meer...]

Categorie: Overheid

24.07.2019 

Kust&Zee gids: voor een rijke kust en een gezonde zee

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

17.07.2019 

Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.[meer...]

Categorie: Overheid

15.07.2019 

Gedragscode dronevliegers Waddengebied

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere waarden van het Werelderfgoedgebied.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

10.07.2019 

Rapport over gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

05.07.2019 

Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de Waddenzee laten bundelen in de RiverGuide Recreant-app. Door deze update kunnen...[meer...]

Categorie: Veiligheid

03.07.2019 

Rook- en stookverbod nu op alle Friese Waddeneilanden van kracht

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.[meer...]

Categorie: Veiligheid

29.06.2019 

Nieuwe Waddenloods in Lauwersoog

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân zaterdag bij de opening van deze ‘werkplaats voor visserij en...[meer...]

Categorie: Beheren

28.06.2019 

Waddenfonds steekt € 10 miljoen in verbetering vis- en vogelstand

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start[meer...]

Categorie: Overheid

24.06.2019 

Magazine over vaarrecreatie op de Waddenzee

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie op de Waddenzee. Het magazine ligt deze zomer bij tal van jachthavens in het...[meer...]

Categorie: Recreatie

20.06.2019 

Wadden in Beeld 2018

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee? [meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

20.06.2019 

Kamerbrief Beheerautoriteit Wadden

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.[meer...]

Categorie: Overheid

18.06.2019 

Waddenzee Werelderfgoed jubileum fietstocht

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.[meer...]

Categorie: Overig

13.06.2019 

Subsidie voor grote schoonmaak van het Wad

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach Clean-up Tour organiseert Stichting De Noordzee in samenwerking met de...[meer...]

Categorie: Milieu

07.06.2019 

Mijnenjager ruimt explosieven boven Waddeneilanden

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak dat een mijnenbestrijdingsoperatie op de Noordzee zoveel ruimingen oplevert. Dat...[meer...]

Categorie: Veiligheid

06.06.2019 

Waddenfonds investeert ruim € 4 miljoen in tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 10,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies. De...[meer...]

Categorie: Overheid

04.06.2019 

Natuur Eems-Dollard zucht steeds meer onder het slib

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en beoordeeld. Daartoe zijn zowel experts als literatuur geraadpleegd.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

29.05.2019 

Haaien in en rond Waddenzee krijgen GPS-zenders mee

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de dieren te vinden. Dat zegt onderzoeker Paddy Walker van de Nederlandse...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.05.2019 

Unieke proef met zeekraal: landbouwgewas én bodembeschermer bij kust Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

16.05.2019 

Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startsein voor een proef om het overtollige...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

15.05.2019 

Versterking Waddenzeedijk moet Vlieland weer 50 jaar beschermen

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het plan gezet. Het sluit goed aan bij de wensen van omwonenden, verklaart...[meer...]

Categorie: Civiele werken

13.05.2019 

Bijzondere plantensoort gevonden op Schiermonnikoog

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per toeval een unieke plantensoort ontdekt. Het gaat om de zogenoemde bonte...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

07.05.2019 

Extra elektriciteitskabels in Waddenzee tussen Holwerd en Ameland

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland, naast het...[meer...]

Categorie: Energie

30.04.2019 

Bedrijven oesterrapen Waddenzee bekend

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij gezamenlijk aan de slag met het raapplan.[meer...]

Categorie: Visserij

30.04.2019 

'Onderzoek naar afname wadvogels bij boorlocaties in Waddenzee'

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van minister Wiebes van Economische Zaken.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

24.04.2019 

Nieuw zand voor waterveiligheid Schiermonnikoog

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.[meer...]

Categorie: Veiligheid

23.04.2019 

Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en Terschelling de afslag naar het Werelderfgoed Waddenzee.[meer...]

Categorie: Energie

18.04.2019 

Texel ondertekent Green Deal Visserij voor een Schone Zee

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij voor een Schone Zee namens de gemeente Texel en de Vissershaven Oudeschild (CIV...[meer...]

Categorie: Milieu

16.04.2019 

Wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding op zee

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.[meer...]

Categorie: Milieu

10.04.2019 

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Een innovatieve aanpak, want er is nog weinig bekend over de...[meer...]

Categorie: Milieu

05.04.2019 

Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben zojuist, vrijdag 5 april 2019, het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische...[meer...]

Categorie: Internationaal

04.04.2019 

Waddengebied krijgt PR-opknapbeurt met 'Visit Wadden'

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie toeristische organisaties die zich hiermee bezighouden, dat niet met elkaar...[meer...]

Categorie: Recreatie

04.04.2019 

Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele minuten sneller. Ook wordt een afname van het onderhoudsbaggerwerk verwacht.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.03.2019 

Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

28.03.2019 

Olie Noordzee opgeruimd

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.[meer...]

Categorie: Milieu

28.03.2019 

Olievlek ten westen van Texel

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een ,,relatief kleine hoeveelheid".[meer...]

Categorie: Milieu

26.03.2019 

Rottumeroog krijgt nieuwe vogelwachterspost

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.03.2019 

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen...[meer...]

Categorie: Landbouw

20.03.2019 

Vogelakkers op Wadden voor bedreigde soorten

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief en de velduil voorgoed uit Nederland verdwijnen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.03.2019 

Advies van Commissie m.e.r. over Programmatische Aanpak Grote Wateren

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit verbeteren.[meer...]

Categorie: Overheid

10.03.2019 

Twintig bigbags vol afval verzameld op de Rottums

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende verpakkingsmaterialen zijn er ook veel plastic kaarsen en pompjes gevonden. Op diverse...[meer...]

Categorie: Milieu

04.03.2019 

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

01.03.2019 

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,-- aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in...[meer...]

Categorie: Overheid

01.03.2019 

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.02.2019 

Opruimactie op de Rottums voor start broedseizoen

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied ligt nog steeds aangespoelde lading uit het...[meer...]

Categorie: Milieu

27.02.2019 

'Waddenzee proof' ponton voor vloeibaar afval

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.[meer...]

Categorie: Milieu

23.02.2019 

Duinen worden weer stuivend gemaakt op Terschelling

Op Terschelling wordt momenteel hard gewerkt om de duinen weer stuivend te krijgen. Deze ingreep is nodig, omdat er te veel stikstof in de lucht zit. Daardoor krijgen sommige planten de overhand. Het laten grazen van vee wordt...[meer...]

Categorie: Beheren

20.02.2019 

Sneller internet voor eilanden onderzocht

Er komt een onderzoek naar problemen met traag internet op Vlieland en Terschelling. Ondernemers op beide eilanden klagen al langer over slechte WiFi-verbindingen en willen dat de situatie snel verbetert.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

18.02.2019 

Overeenstemming over maatregelen opruimen overboord geslagen lading MSC Zoe

Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de (nog niet) aangespoelde lading uit de overboord geslagen containers van het schip...[meer...]

Categorie: Milieu

13.02.2019 

Jaarverslag Programma Rijke Waddenzee 2018 beschikbaar

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom vismonitoring, het Dark Sky Waddengebied en alle werkzaamheden voor de Trilaterale...[meer...]

Categorie: Algemeen

08.02.2019 

Waddeneilanden tekenen voor emissievrij vervoer vanaf 2025

Op Schiermonnikoog is het vervolg gestart van de Elfwegentocht; een fossielvrije belevingsdag met duurzame auto's en advies over het gebruik ervan. Op zo'n dag kan je advies krijgen over duurzaam vervoer en ook auto's uitproberen.[meer...]

Categorie: Milieu, Klimaatverandering

07.02.2019 

Crisisorganisatie containerramp afgeschaald, Bestuurlijk Wadden Overleg neemt regie over

De afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers, van de containerramp met de MSC Zoe, ligt vanaf nu bij het Bestuurlijk Wadden Overleg.[meer...]

Categorie: Overheid

06.02.2019 

Rederij MSC Zoe: nieuwe inschatting overboord geslagen containers

Na het lossen van containers in Bremerhaven en Gdansk blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. De rederij MSC heeft Rijkswaterstaat hierover geïnformeerd. De definitieve loslijst wordt volgende...[meer...]

Categorie: Milieu

06.02.2019 

Zandsuppletie op Ameland in voorjaar

Rijkswaterstaat probeert komend voorjaar met 5,4 miljoen kub zand de Noordzeekust van Ameland te beschermen. Dat zijn 2500 Amelander vuurtorens vol, rekende relatiemanager Waddengebied Jan Visser fan Rijkswaterstaat om.[meer...]

Categorie: Veiligheid

05.02.2019 

Polder Breebaart aan de Dollard krijgt 'super-de-luxe' vogelfotohut

Ze zijn niet te vergelijken met de 'gewone' vogelkijkhutten: de speciale vogelfotohutten die Han Bouwmeester maakt. De polder Breebaart bij Termunten krijgt er ook één.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

31.01.2019 

Fossielvrije Elfwegentocht On Tour start op Schiermonnikoog

De Elfwegentocht On Tour, het vervolg op de succesvolle Elfwegentocht 2018, trekt vanaf donderdag 7 februari de provincie Fryslân in. Op die dag is Schiermonnikoog gasteiland van een ‘belevingsdag’, waar mensen zelf de voordelen...[meer...]

Categorie: Milieu, Voorlichting en educatie

29.01.2019 

'Er worden wel degelijk boetes uitgedeeld op het wad'

'Er is wel degelijk controle en handhaving in het Waddengebied.' Dat zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van berichten maandag dat er op het wad geen boetes meer worden uitgedeeld bij verstoring van de natuur.[meer...]

Categorie: Wetgeving

28.01.2019 

Tientallen dode zeekoeten aangespoeld op Waddeneilanden

Op Terschelling, Ameland en Vlieland zijn tientallen dode of bijna dode zeekoeten aangespoeld. Op de Plaat liggen tientallen dode vogels, net als op het Noordzeestrand van de eilanden. De dieren horen op zee en worden normaal...[meer...]

Categorie: Milieu

25.01.2019 

Afsluiting van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan...[meer...]

Categorie: Recreatie

25.01.2019 

Nieuwe oplossing zomervaarroute Waardgronden Terschelling

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing gevonden voor de extra vaarroute in de Waddenzee. Het gaat om de route door de Waardgronden Terschelling, ten zuiden van Terschelling en Ameland.[meer...]

Categorie: Recreatie

24.01.2019 

Groot internationaal onderzoek troebelheid Eems-Dollard

In de Eems-Dollard, ten noorden van de provincie Groningen is het water erg troebel. Sinds woensdag is er een onderzoek gaande naar de vraag hoe dat komt, en vooral willen de onderzoekers weten: wat kun je er aan doen ?[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

21.01.2019 

Nieuwe subsidieronde Waddenfonds start deze zomer

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in juni een besluit wanneer exact nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.[meer...]

Categorie: Overheid

18.01.2019 

Berging overboord geslagen containers van start

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de Geosund start de berging van de containers bij de vaargeul boven Terschelling.[meer...]

Categorie: Milieu

18.01.2019 

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

16.01.2019 

Waddenburgemeesters bedanken helpers: 'Hartverwarmend'

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de stranden na de containerramp met vrachtschip MSC Zoe. Dat doen ze in een gezamenlijke verklaring en advertentie.[meer...]

Categorie: Milieu

15.01.2019 

Documenten rond MSC Zoe op een rij

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van de MSC Zoe.[meer...]

Categorie: Overheid

14.01.2019 

App om microplastickorrels in kaart te brengen

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de microplasticvervuiling (HDPE-korrels) in kaart kunnen gaan brengen.[meer...]

Categorie: Milieu

11.01.2019 

Start bochtafsnijding Vloedgeul bij Holwerd

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de bochtafsnijding in de vaargeul bedraagt de vaartijdverkorting straks vier tot...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

10.01.2019 

Rijkswaterstaat en Waddenacademie starten onderzoek naar plasticverontreiniging

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

09.01.2019 

Legertje schoonmakers aan de slag op Rottumerplaat

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag vanuit de Eemshaven koers gezet naar Rottumerplaat.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Milieu

08.01.2019 

Update: bergingsplan containers doorgesproken

Rijkswaterstaat heeft vandaag met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers. Dit is een groots opgezette operatie: verloren containers en lading worden verder in beeld gebracht en...[meer...]

Categorie: Milieu

07.01.2019 

Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel van de containers op 2 locaties langs de vaarroute ligt. Over een lengte van 23...[meer...]

Categorie: Milieu

05.01.2019 

Militairen en vrijwilligers slaan handen ineen voor schoonmaakactie Wadden

De schoonmaakactie op de Wadden om zowel de stranden als de wateren te ontdoen van plastic en spullen uit overboord geslagen containers, gaat vandaag verder. Vrijwilligers, vissers en militairen slaan de handen ineen om het...[meer...]

Categorie: Milieu

04.01.2019 

Opruimen van verloren lading op de Rottums van start

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het containerschip MSC Zoë aangespoeld. Het schoonmaken gebeurt samen met...[meer...]

Categorie: Milieu

02.01.2019 

270 containers vermist boven de Waddeneilanden

De MSC Zoe is in de nacht van dinsdag op woensdag boven Borkum geen 30, maar 270 containers kwijtgeraakt. Dat meldt de Kustwacht. Intussen zijn 21 hiervan aangespoeld op Vlieland, Terschelling en Ameland. De overige 250...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu

20.12.2018 

Waddenfonds trekt opnieuw 500.000 euro uit voor lokale projecten

Het Waddenfonds trekt voor het komende jaar opnieuw 500.000 eurouit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken.[meer...]

Categorie: Overheid

19.12.2018 

Kwaliteitsimpuls voor Wadden ook komende jaren gewaarborgd

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij heeft besloten vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan met het programma 'Naar een Rijke Waddenzee'.[meer...]

Categorie: Overheid

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s