Laatste Nieuws

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten van de laatste twee maanden

18.04.2019 

Texel ondertekent Green Deal Visserij voor een Schone Zee

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij voor een Schone Zee namens de gemeente Texel en de Vissershaven Oudeschild (CIV...[meer...]

Categorie: Milieu

16.04.2019 

Wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding op zee

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.[meer...]

Categorie: Milieu

10.04.2019 

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Een innovatieve aanpak, want er is nog weinig bekend over de...[meer...]

Categorie: Milieu

05.04.2019 

Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben zojuist, vrijdag 5 april 2019, het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische...[meer...]

Categorie: Internationaal

04.04.2019 

Waddengebied krijgt PR-opknapbeurt met 'Visit Wadden'

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie toeristische organisaties die zich hiermee bezighouden, dat niet met elkaar...[meer...]

Categorie: Recreatie

04.04.2019 

Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele minuten sneller. Ook wordt een afname van het onderhoudsbaggerwerk verwacht.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.03.2019 

Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

28.03.2019 

Olie Noordzee opgeruimd

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.[meer...]

Categorie: Milieu

28.03.2019 

Olievlek ten westen van Texel

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een ,,relatief kleine hoeveelheid".[meer...]

Categorie: Milieu

26.03.2019 

Rottumeroog krijgt nieuwe vogelwachterspost

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.03.2019 

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen...[meer...]

Categorie: Landbouw

20.03.2019 

Vogelakkers op Wadden voor bedreigde soorten

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief en de velduil voorgoed uit Nederland verdwijnen.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

12.03.2019 

Advies van Commissie m.e.r. over Programmatische Aanpak Grote Wateren

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit verbeteren.[meer...]

Categorie: Overheid

10.03.2019 

Twintig bigbags vol afval verzameld op de Rottums

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende verpakkingsmaterialen zijn er ook veel plastic kaarsen en pompjes gevonden. Op diverse...[meer...]

Categorie: Milieu

04.03.2019 

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

01.03.2019 

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,-- aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in...[meer...]

Categorie: Overheid

01.03.2019 

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

28.02.2019 

Opruimactie op de Rottums voor start broedseizoen

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied ligt nog steeds aangespoelde lading uit het...[meer...]

Categorie: Milieu

27.02.2019 

'Waddenzee proof' ponton voor vloeibaar afval

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.[meer...]

Categorie: Milieu