Laatste Nieuws

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten van de laatste twee maanden

In het Dagblad van het Noorden stond op 14 maart jl. een interessant artikel over aquaponics. Volgens pionier Erik Moesker is dit het voedselsysteem…

Lees meer

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke…

Lees meer

De veerboot vanuit de Eemshaven naar Borkum gaat vanwege de coronacrisis uit de vaart. Donderdagmiddag om 13.00 uur vertrekt de laatste boot van de…

Lees meer

De jachthavens op de Waddeneilanden gaan tot 1 juni dicht in verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is dinsdagochtend…

Lees meer

Hij lijkt toch echt op 'Flipper' uit de gelijknamige film: het dier dat sinds maandag rondzwemt in de haven van Harlingen. Fotografen hebben de…

Lees meer

De politie stuurt toeristen weg van de Duitse Waddeneilanden Norderney, Juist en Baltrum. De drie eilanden grenzen aan de Nederlandse Waddeneilanden.

Lees meer

Het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied kent nog echt donkere nachten. Toch hebben we ook hier te maken met toenemende lichtvervuiling, met…

Lees meer

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover…

Lees meer

De vijf burgemeesters van de Waddeneilanden roepen toeristen, die naar de eilanden willen komen, op om thuis te blijven. "Coronavrij zullen we ook op…

Lees meer

Wagenborg Passagiersdiensten heeft maandag besloten het maximale aantal passagiers op hun schepen te beperken tot een derde van de normale capaciteit.…

Lees meer

De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.

Lees meer

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de onderwaternatuur te verbeteren. Daaronder valt het onderzoeken van de…

Lees meer

De zandige platen in de Eems-Dollard zullen onvoldoende mee kunnen groeien met de versnelde zeespiegelstijging. De slibrijke platen en kwelders in de…

Lees meer

Minister Cora van Nieuwenhuizen kijkt ook naar de risico's van kleinere containerschepen die boven de Waddeneilanden varen als het slecht weer is.

Lees meer

Begin januari 2019 verloor MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden een deel van haar lading. Naast veel ander materiaal, kwamen hierbij ook…

Lees meer

Al 25 jaar wordt in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee onderzocht door…

Lees meer

De provincie gooit het over een andere boeg met zilte landbouw in het project Dubbele Dijk bij Nieuwstad.

Lees meer

Paraffine, flessenpost, onderzoeksmateriaal, My Little Pony’s, granulaatkorrels en nog veel meer. Het jaarlijkse onderzoek naar zwerfaval in de…

Lees meer

De rietproef in het Lauwersmeer, waarbij het waterpeil in het meer tijdelijk wordt verhoogd, kan voorlopig nog niet van start gaan. Vanwege de…

Lees meer

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit…

Lees meer