Spring naar hoofd-inhoud

Zorgen over kansen haven Harlingen

HARLINGEN - Burgemeester Paul Scheffer maakt zich ernstige zorgen over de zeewaartse uitbreiding van de Harlinger Industriehaven.

,,Ik vang signalen op dat de toekomst van onze haven voor het nieuwe Friese college een ver-van-mijn-bed-show is. De werkloosheid in deze wereldstad aan het Wad houdt alleen de Harlingers uit de slaap'', zegt Scheffer. De toenmalige ministers Pieter Winsemius (ruimtelijke ordening) en Cees Veerman (natuur) vonden het vorig jaar een onzinnig idee om een haven in de Waddenzee toe te staan. Gedeputeerde Jan Ploeg vond juist dat de groei cruciaal zou zijn voor de ontwikkeling van de waddenstad en de as richting Leeuwarden.
Na lobbywerk bleek in oktober dat Harlingen toch nog een kleine kans hield op een buitendijkse haven. ,,Wij hebben de kans op uitbreiding voor de poorten van de hel weggesleept. Maar het nieuwe Friese college van gedeputeerde staten lijkt alle dingen die wij nodig hebben, te schrappen. Wij zijn tegen de wind in aan het behangen'', zegt burgemeester Scheffer.

Hij reageert op het 'koersdocument' dat CDA en PvdA vorige week presenteerden. Daarin staat dat zoutwinning onder het vasteland moet worden stopgezet en dat het nieuwe college kritisch kijkt naar de bouw van een afvaloven in Harlingen.

En ook de havenuitbreiding staat volgens Scheffer ook op een laag pitje. ,,Wij willen dat er op korte termijn een integrale ontwikkelingsvisie wordt gemaakt voor Harlingen, die zich op bredere werkgelegenheid richt dan uitsluitend havengebonden bedrijvigheid (bijvoorbeeld recreatie en toerisme)'', schrijven CDA en PvdA.

Scheffer: ,,Onze kracht is juist de haven, daar ligt een kwart van onze werkgelegenheid. Wij hebben hier duizend extra arbeidsplaatsen nodig. Investeerders zullen minder belangstelling tonen als zij zien dat de zout- en gaswinning onder druk staan en dat het niet opschiet met de havenplannen. Als u mij dof en timide vindt, ik maak mij ernstige zorgen.''