Spring naar hoofd-inhoud

Zeppelinplan Harlingen aan zijden draadje

HARLINGEN - De zeppelindroom van de Harlinger oud-burgemeester Berend Jansema dreigt als een zeepbel uiteen te spatten.

Natuurorganisaties hebben een negatief advies bij de provincie ingediend. Ze zien in Jansema's plannen een bedreiging voor zeehonden en vogels op het Wad. De proef is hoe dan ook vertraagd tot september, want voor die tijd heeft de Zwitserse verhuurder geen luchtschip beschikbaar.
Jansema wil deze zomer met een zeppelin proefvliegen boven de Waddenzee. Aanvankelijk wilde hij in juni starten. De plannenmaker wil dat passagiers voor 200 euro in Harlingen kunnen opstijgen om dan in een uurtje naar Ameland of Terschelling te varen. De provincie steekt 155.000 euro in Jansema's idee.

Half april moet diezelfde provincie ook uitsluitsel geven over een vergunning, die Jansema's stichting op grond van de Natuurbeschermingswet heeft moeten aangevragen. Zonder dit document mag er boven de Waddenzee niet gevlogen worden. Natuurmonumenten, It Fryske Gea en de Waddenvereniging hebben een negatief advies naar de vergunningverstrekker gestuurd.

De critici wijzen er op dat de Planologische Kernbeslissing Beslissing Derde Nota Waddenzee vluchten onder de 450 meter verbiedt. Daarmee is landen en stijgen nabij het wad onmogelijk, zo stellen de adviseurs. ,,Dat bedenken wij niet, dat bedenkt de wetgeving'', verduidelijkt Auke Wouda van de Waddenvereniging.

Hij mist een wetenschappelijke onderbouwing in de vergunningaanvraag. Jansema is bijvoorbeeld niet ingegaan op de eventuele verstoring van rustende zeehonden. Uitstel tot september is nog minder gunstig, denkt Wouda. ,,Dan begint de vogeltrek.''

In hun advies stellen de drie natuurclubs bovendien dat ,,een zeppelin op onaanvaardbare wijze afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteiten rust, weidsheid en open horizon''. Jansema reageert teleurgesteld op het ,,verschil van inzicht''. Hij wijst er op dat het om een proef gaat.

De natuurbeschermers ,,willen van te voren volstrekte zekerheid''. Ondanks de tegenvaller ziet Jansema nog wel mogelijkheden: ,,We kunnen zodanig gaan vliegen, dat we geen vergunning nodig hebben.'' Wouda: ,,Dan zal Jansema wel naar Twente moeten vliegen of zo.''