Spring naar hoofd-inhoud

Zeldzame Bokkenorchis op Terschelling

Op Terschelling is de zeer zeldzame Bokkenorchis gevonden. De groeiplaatsen van deze orchidee in Nederland zijn beperkt tot Zuid Limburg en de duinen van Zandvoort tot Wijk aan Zee.

De tot 80 centimeter hoge Bokkenorchis komt normaal alleen voor in gebieden met veel kalk in de bodem. Dit is het geval in Zuid Limburg (mergel) en in de duinen ten zuiden van Bergen. Door de aanleg van schelpenpaden zijn op Terschelling ook kalkrijke plekken ontstaan langs de fietspaden. Hier is nu de Bokkenorchis gevonden door Gerrit Meutstege. Dit is gelijk de meest noordelijke vindplaats van deze bijzondere soort in Nederland.

Orchideeën verspreiden zich door middel van stoffijn zaad dat erg ver met de wind kan worden meegevoerd. Op deze manier is de Bokkenorchis waarschijnlijk ook vanuit Noord Holland op het eiland terecht gekomen.

Orchideeën zijn vaak indicatoren voor bijzondere plekken in het landschap. Op Terschelling komen veel verschillende soorten voor. Zo vinden we in de naaldbossen veel dennenorchissen en kleine keverorchissen. De gevlekte orchis vinden we massaal in heischrale graslanden. In de duinvalleien groeien de moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en groenknolorchis.