Spring naar hoofd-inhoud

Zeevaart heeft nog goede kansen in Delfzijl

Groningen donderdag 15 april 2010

Vandaag bezocht Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) de provincie Groningen. Na bezoek aan Blauwestad -een project dat mede met Europees geld van start is gegaan - werd de haven van Delfzijl bezocht.

Zwaartepunt bij dat bezoek, waarbij ook gedeputeerde Rudi Slager aanwezig was, was de potentie van de zeehaven en de zeevaart. Van Dalen: 'In Delfzijl wordt met succes geïnvesteerd in de haven, zelfs in de huidige economische crisis is er genoeg werkgelegenheid en groeipotentie'.

In Delfzijl zorgt de haven voor veel werkgelegenheid, zelfs in de huidige tijden. Onlangs werden tijdens een banenmarkt in de haven van Delfzijl 600 vacatures aangeboden. Ook is een experience-center opgericht, waar jongeren kunnen 'zien, voelen, proeven en ruiken' aan de maritieme sector en warm worden gemaakt voor een mogelijke baan in die sector.

Van Dalen is in het Europees Parlement rapporteur voor het Europese zeevaartbeleid tot 2018. Hij zegt over het bezoek: 'De bevindingen van het werkbezoek sluiten aan bij wat ik in mijn rapport betoog, namelijk dat jongeren in een vroeg stadium in aanraking moeten komen met de mogelijkheden die de maritieme sector biedt op het gebied van werkgelegenheid. Er is genoeg vraag naar arbeid, daarvan is Delfzijl een mooi voorbeeld.'