Spring naar hoofd-inhoud

Zeeuwse zeeonderzoekers willen nauw samenwerken in 'Kenniscampus Yerseke'

YERSEKE (Zld.) - De in Zeeland gevestigde zeeonderzoekers gaan samenwerken, met vooral de Delta als expertiseterrein

Zeeuwse zeeonderzoekers willen nauw samenwerken in 'Kenniscampus Yerseke'

 

 

YERSEKE (Zld.) - De in Zeeland gevestigde zeeonderzoekers gaan samenwerken, met vooral de Delta als expertiseterrein. Aanstaande vrijdag 21 oktober om 12.15 uur lanceren het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO-WUR) in Yerseke officieel de plannen voor Kenniscampus Yerseke. Deze stap zal onder andere het natuur- of waterbeheer en -herstel maar ook de vernieuwing en verduurzaming van zeecultuur en aquaproductie ten goede komen. Dus niet alleen de samenwerking zal duurzaam zijn. Op vrijdagavond en zaterdag is iedereen welkom om (het werk van) de instituten zelf te komen bekijken.

 

 

Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw zijn er zeeonderzoekers in Yerseke gevestigd. De toekomstperspectieven zijn gunstig. Op vrijdag 21 oktober kondigen het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Centrum voor ^Schelpdier Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek hun voorgenomen samenwerking in Zeeland aan. Het RIVO-Centrum voor ^Schelpdier Onderzoek en het NIOO-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie liggen naast elkaar aan de oever van de Oosterschelde.

 

 

Hoe gaat deze samenwerking eruit zien? In de eerste plaats zal deze fysiek zijn: de twee buurinstituten gaan hun terrein omvormen tot één campus en zullen daarbij faciliteiten delen, maar ook samen nieuwe laboratoria en installaties verwerven en opbouwen. Te denken valt aan zoutwaterlaboratoria, klimaatkamers, kantoorruimte en het computernetwerk. Als tweede zullen medewerkers van Kenniscampus Yerseke gezamenlijk onderzoeksprojecten gaan uitvoeren; ze bundelen dus ook hun kennis. Speerpunten zullen strategische en toegepaste aspecten zijn van (draagkracht voor) ^schelpdiercultures, visserij en visteelt. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij van belang. Op Kenniscampus Yerseke zullen ook studenten rondlopen, voor stages en andere onderdelen van hun opleiding. Ook leiden de onderzoekscentra jonge onderzoekers - promovendi - op. Ten derde: het toekomstperspectief van deze krachtenbundeling is een zeekennis-knooppunt voor zeenatuur en aquacultuur toegespitst op de Delta.

 

 

De twee instituten kunnen het zeeonderzoek samen beter aanpakken dan alleen, doordat ze de fundamentele (NIOO), strategische (beide) en de meer toegepaste (RIVO) invalshoeken combineren. De 'ontsnippering' en daarmee versterking van het Nederlandse onderzoek is landelijk een groot aandachtspunt. Het Yersekese initiatief sluit daar naadloos bij aan. Peter Herman, directielid van het NIOO-onderzoekscentrum in Yerseke, stelt: "Het is goed om zo'n onderzoekscentrum in Zeeland te behouden. Het beheer van de Deltawateren vraagt om grondige kennis van het systeem. Dat geldt voor aquacultuur en visserij, maar bijvoorbeeld ook voor het behouden en versterken van de natuur in een verdiepte Westerschelde. Met dit initiatief kunnen de specifieke Delta-problemen het beste bestudeerd en opgelost worden en we kunnen profiteren van samenwerking met de Vlaamse zeeonderzoekers."

 

 

De officiële aankondiging van Kenniscampus Yerseke vindt plaats tijdens een minisymposium in Yerseke. NIOO-directeur Louise Vet zal de samenwerking toelichten, terwijl centrumdirecteur NIOO Yerseke Carlo Heip en hoofd RIVO Yerseke Aad Smaal symbolisch de deuren open zetten voor de samenwerking. Het thema van het minisymposium is 'Kennis en kansen voor zeecultuur'. Een vertegenwoordiger van het Ministerie LNV zal daarbij ook de stand van zaken bij het Innovatieplatform Aquacultuur toelichten. Het symposium gaat vooraf aan de promotiedag Zeeuwse Visserij en Aquacultuur van Provincie Zeeland.

 

 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) verdiept zich in de ecologie van land, zoet water en brak en zout water. Hoe zit de natuur in elkaar? Deze kennis is heel nuttig: bijvoorbeeld voor water- en natuurbeheer, het herstellen van natuur en het opbouwen van een duurzame samenleving. Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie in Yerseke bestudeert het leven in de zee en in estuaria over de hele wereld, en is daarvoor internationaal befaamd. Het is voortgekomen uit het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, dat in 1957 werd gesticht om de ecologische effecten van het Delta Plan te onderzoeken. Naast Yerseke zijn twee andere NIOO-vestigingen te vinden in Heteren en Nieuwersluis. Het NIOO is met ongeveer 250 medewerkers het grootste onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

 

 

Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO-WUR) houdt zich bezig met wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek in alle schakels van de visproductieketen: van vangst en teelt tot aan de waardering van het product vis door de consument. De hoofdvestiging van het RIVO bevindt zich in IJmuiden. Het Centrum voor ^Schelpdier Onderzoek in Yerseke is onderdeel van het RIVO en richt zich speciaal op de productie van ^schelpdieren. Het RIVO maakt onderdeel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Op termijn wordt het RIVO, en daarmee het Centrum voor ^Schelpdier Onderzoek, geïntegreerd in Wageningen TNO Marien. Dit is een initiatief van de Raden van Bestuur van Wageningen UR en TNO om het strategisch en toegepast ecologisch zeeonderzoek in Nederland te bundelen.

 

 

Aansluitend aan deze samenwerkingsaankondiging van de zeeonderzoeksinstituten in Yerseke kunnen bezoekers zelf aanschouwen wat hier zoal gebeurt. Op vrijdagavond 21 oktober (18.30-21 uur) en zaterdag 22 oktober (11-17 uur) houden NIOO en RIVO Open Dagen. De krachten van en in de zee staan centraal. Deze Open Dagen bieden een bijzondere kans, want maar één keer in de paar jaar zijn beide instituten geopend voor het publiek. Zie ook: www.nioo.knaw.nl/opendag.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

· werkgroepleider en directielid prof. dr. Peter Herman, NIOO-KNAW Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie, Korringaweg 7, Yerseke, 0113-577475, p.herman@nioo.knaw.nl.

· Dr. Aad Smaal, RIVO-WUR, Hoofd Centrum voor ^Schelpdier Onderzoek, Korringaweg 5, Yerseke, 06-22661505/0113-672301, aad.smaal@wur.nl.

· wetenschapsvoorlichter ir. Froukje Rienks, NIOO-KNAW, tel. 06-10487481, f.rienks@nioo.knaw.nl.

· voorlichter Erna Balk-Spruit, WUR, tel 0320 2 93265 / 06-51911390, erna.balk@wur.nl.