Spring naar hoofd-inhoud

Zeehondenpopulatie in Waddenzee stagneert

PIETERBUREN - Het aantal zeehonden in de Waddenzee groeit nauwelijks nog.

De populatie herstelt zich sinds de epidemie van 2002 veel minder snel dan werd verwacht, blijkt uit tellingen door de Zeehondencrèche in Pieterburen.
Tijdens een observatievlucht in juli werden in totaal ruim 2800 zeehonden in de Waddenzee geteld, nauwelijks vijftig robben meer dan vorig jaar. Een verklaring voor de geringe toename van het aantal dieren heeft de crèche niet.

Volgens beleidsmedewerkster Anja Hazekamp van de crèche bestaat de mogelijkheid dat vooral de jonge zeehonden door een voedseltekort in de Waddenzee eerder achter de platvissen aan naar de Noordzee zijn getrokken. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er door het voedseltekort meer dieren sterven. ,,Maar die indruk hebben we niet. Er worden niet meer dode zeehonden dan anders aangetroffen.'' De crèche overweegt een verder onderzoek in te stellen.

Voor de epidemie van 2002 leefden er 3800 zeehonden op het Wad. In het jaar daarna werden er 1200 dieren geteld. Vervolgens nam de populatie jaarlijks toe met zo'n 700 exemplaren. ,,Wij gingen ervan uit dat de stijging zou doorgaan'', aldus Hazekamp.