Spring naar hoofd-inhoud

Zandsuppletie Ameland van start

Vanaf begin mei 2006 start Rijkswaterstaat met het aanbrengen van een nieuwe zandlaag (zandsuppletie) op de vooroever en strand van Ameland. De werkzaamheden zijn in september gereed.

Vooroever van Ameland tussen Rijksstrandpaal 12,0 (Nes) en 17,0 (Jan Sietsepad)
Op de vooroever van Ameland wordt 1.725.000 m3 zand aangebracht in de geul tussen de oever van het strand en een hoge zandbank. Dat wil zeggen dat het zand niet op het strand wordt gespoten, maar er voor wordt gestort. Dit gebeurt in de vorm van een soort zandbank op een hoogte van circa –5 meter NAP. Het zand zal vloeiend verlopen naar de bestaande zeebodem.  

Strand Ameland tussen Rijkspaal 11,0 (Westerpad) en 16,0 (duinovergang Klein Vaarwater)
De zandsuppletie bestaat uit het aanbrengen van een zandlaag op het strand, tussen het bestaande duin en de laagwaterlijn. Over een lengte van 5 kilometer wordt circa 1.150.000 m3 zand op het strand gespoten. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Door zwaar materieel zoals bulldozers, maar ook door (tijdelijk) drijfzand, kan er immers gevaar ontstaan.
Tussen 19 juni en 4 september mag er vanwege de strandrecreatie niet op het strand worden gewerkt.