Spring naar hoofd-inhoud

Wymbritseradiel met toerismebeleid in top

SNEEK De gemeente Wymbritseradiel staat in de top van het klassement van het benchmark onderzoek naar toeristisch/recreatief beleid. Vlagtwedde is de beste Noordelijke gemeente. In opdracht van de Kamer van Koophandel Noord is het beleid van 52 noordelijke gemeente onder de loep genomen. De gemeenten doen te weinig aan bevordering toerisme, is een van de conclusies.

Eén op de vijftien banen in ons land wordt gevormd door bestedingen van toeristen en recreanten. Door de toename van het aantal vakanties en het sterke accent op de zorg neemt het belang van de sector toe. Gemeenten beschikken over voldoende ambitie om toerisme en recreatie te ontwikkelen. Toch schort het veelal aan menskracht en financiële middelen. In Noord-Nederland hebben 52 van de 68 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. Bijna driekwart van deze gemeenten beschikt over een toeristischrecreatieve beleidsvisie. Ze hun rol vooral initiërend (aanjager), voorwaardenscheppend en ondersteunend.

Toch blijkt de inzet van menskracht en financiële middelen onvoldoende om deze ambitie te realiseren, zo stelt de Kamer van Koophandel. Zes op de tien deelnemende gemeenten beschikken over een jaarbudget van nog geen 50.000 euro om het beleid uit te voeren. Voor bijdragen aan VVV-organisaties, recreatieschap en onderzoek komt daar gemiddeld nog eens 25.000 euro bij. In deze bijdragen zijn niet de kosten berekend voor de inzet van medewerkers. Maar ook daarin zijn de gemeenten terughoudend. Bijna de helft van de gemeenten heeft hiervoor minder dan een 0,5 fte beschikbaar. Slechts één gemeente zet meer dan 2 fte in voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Behalve de ambities, inzet van menskracht en financiële middelen is ook onderzocht of de gemeente toeristenbelasting heft. Daarnaast is gekeken naar de besteding van deze gemeentelijke opbrengst en de samenwerking met andere partijen. Op een schaal van 100 kwam Vlagtwedde als beste Noordelijke gemeente uit de bus met 80 punten. Ook de gemeenten Wymbritseradiel en Emmen plaatsten zich in de top van het klassement van het Benchmark onderzoek voor toeristisch/ recreatief beleid, dat landelijk werd aangevoerd door het Zeeuwse Sluis.