Spring naar hoofd-inhoud

Wrakkenkaart voor Waddenzee

TEXEL - De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) gaat een wrakkenkaart maken van het wad. Op de kaart komt precies te staan waar scheepswrakken liggen en wat de eventuele bijzonderheden zijn.

Dat meldde het RACM donderdag. Op de bodem van de Waddenzee liggen volgens een woordvoerder enkele honderden wrakken. Om de kaart te maken worden bestaande gegevens over de locaties van wrakken gekoppeld aan gegevens die de dienst gaat maken met sonarapparatuur en geluidsgolven. Pas in een later stadium zal er ook worden gedoken om meer informatie over de vergane schepen te weten te komen.

In eerste instantie wordt er alleen een kaart gemaakt van het gebied onder Texel en het stuk tussen Vlieland en Terschelling omdat dit vroeger de twee belangrijkste handelsroutes waren. Daarna worden de vergane schepen die elders op de bodem van de Waddenzee liggen geïnventariseerd.

Een woordvoerder van de RACM acht de kans klein dat de schepen worden gelicht. Volgens de Rijksdienst moeten de wrakken worden gezien als onderwatermonument. Toch is momenteel slechts één wrak, De Rob, bestempeld als beschermd monument, zegt de zegsman. De dienst hoopt dat na de inventarisatie meer wrakken deze status krijgen om eventuele plunderingen te voorkomen. De wrakkenkaart wordt gemaakt door de RACM in samenwerking met de gemeente Texel en de provincie Noord- Holland.