Spring naar hoofd-inhoud

Windenergie in de Kop van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland, het Rijk en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Wieringen, Wieringermeer, Schagen, Zijpe, Harenkarspel, Den Helder, Anna Paulowna, Niedorp) werken samen aan het vergroten van de hoeveelheid opgewekte windenergie. Dat doen zij niet door het zomaar plaatsen van extra windturbines, maar door het zorgvuldig afwegen van de beste plekken voor windturbines. Daarnaast streven zij ernaar om bestaande kleinere turbines (tot 1 MW) te laten vervangen door grotere turbines (vanaf 3 MW), eventueel op andere plekken dan waar zij nu staan.

Hierover hebben zij afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in het 'Plan van Aanpak voor een regionale strategie voor windenergie in de Kop van Noord-Holland'. Nog voor de zomer moet dit plan van aanpak resulteren in:

· Een ruimtelijk kader (waar kunnen/mogen windturbines geplaatst worden), zichtbaar gemaakt in de windkansenkaart. Deze digitale kaart kunt u m.i.v. 17 maart op site van de provincie vinden;

· Een beleids- en afwegingskader (criteria voor het honoreren van aanvragen);

· Een ontwikkelstrategie (van plan tot plaatsing).

Voor meer informatie en het Plan van Aanpak: klik hier