Spring naar hoofd-inhoud

Wim Meijer begeleider mosselzaadvisserij en natuurherstel Waddenzee

Wim Meijer gaat op verzoek van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het proces naar duurzame mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee begeleiden.

Op 1 maart 2009 moet er een gezamenlijk Plan van Uitvoering liggen van de mosselsector en betrokken natuurorganisaties. Dit plan geeft uitvoering aan het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee' dat minister Verburg op 21 oktober met de natuurorganisaties en de mosselsector heeft gesloten.

De minister vraagt Wim Meijer in het Plan van Uitvoering onder meer het traject te schetsen waarlangs de mosselsector innovaties doorvoert. Deze innovaties moeten leiden tot minder bodemberoerende mosselzaadvisserij in de Waddenzee, met behoud van economische perspectief voor de sector. Daarnaast zal Wim Meijer een traject schetsen waarlangs een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee tot stand komt.

Het Plan van Uitvoering zal ook een voorstel bevatten voor begeleiding en sturing van de uitvoering van de afspraken voor het verdere uitvoeringsproces vanaf 1 maart.

Wim Meijer was onder meer lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet Den Uyl en Commissaris van de Koningin in Drenthe voor de Partij van de Arbeid. Daarna was hij onder meer lid van de raad van bestuur van de Rabobank en voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen. Wim Meijer was voorzitter van de Adviesgroep Waddenzee, die in 2004 het Nederlandse Waddenbeleid onder de loep heeft genomen.

Hij vormt een begeleidingsteam met Jan Paul van Soest (Advies voor Duurzaamheid en onder meer voorzitter van het bestuur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu) en Hein Sas (Sas Consultancy, onderzoeker op het gebied van natuur, milieu en economie).

De mosselsector wordt vertegenwoordigd door de Producentenorganisatie van de Nederlandse mosselcultuur. De betrokken natuurorganisaties zijn de Waddenvereniging, de Vereniging Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en Stichting WAD.

Meer informatie over mosselvisserij op deze site