Spring naar hoofd-inhoud

Wie onderhoudt de zeekering in de duinen?

Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat zijn druk met elkaar in onderhandeling. Volgens de Waterkeringswet moeten waterschappen voor de waterkeringen zorgen. Over het algemeen is dat ook het geval, maar op de waddeneilanden niet. Wat te doen met de duinen?

Duinen vormen een natuurlijke barrière tegen de zee. Alleen gelden niet alle duinen als officiële waterkering. Ook het strand valt er niet onder, vindt Wetterskip Fryslân. Rijkswaterstaat wil zich terugtrekken van de eilanden. ,,De discussie gaat erover welke taken het waterschap overneemt'', zegt secretaris-directeur Peter Polhuis van Wetterskip Fryslân.

De waddenzeedijken op het vaste land zijn de verantwoordelijkheid van het waterschap. Dat geldt ook voor de waddenzeedijken op Ameland en Terschelling. Die op Vlieland en Schiermonnikoog zijn in handen van Rijkswaterstaat. Deze dienst zorgt ook voor de duinen. ,,RWS doet meer op de eilanden, zoals kustlijnbeheer en zandsuppleties'', aldus Polhuis. Deze taken blijven bij Rijkswaterstaat en staan niet ter discussie.

 

Polhuis: ,,Er ligt een soort theoretisch profiel door de duinen, dat de waterkering aangeeft. Er kan soms wel 1000 meter land liggen tussen deze kering en de zee. Daartussen liggen strand en strandovergangen. Deze zijn niet van belang voor dat theoretisch profiel en daarom hebben wij er niet zo veel boodschap aan.''

 

Als het puntje bij het paaltje komt, zal het waterschap de waterkeringen wel moeten overnemen, meent Polhuis. ,,Maar Rijkswaterstaat wil ons de rest ook toeschuiven.'' Dat zou betekenen dat ook de zeereep - de eerste duinenrij - overgedragen wordt. ,,Daar vindt veel afslag plaats. Hij hoort echter niet tot de werkelijke kering, dus hebben wij geen belangstelling.''

 

De tegemoetkoming in de kosten van een overname zijn al berekend. Er is een soort gewenningsbijdrage voorgesteld die in tien jaar afloopt naar nul. ,,Daarna moet de waterbeheerder het opbrengen.'' Het Wetterskip dus, en daarmee haar ingelanden.

 

Als het waterschap beheerder wordt, betekent dit dat zijn regels zullen gelden. ,,Je zult op onze zeedijken geen koeien aantreffen. Die vinden wij schadelijk voor de grasmat en dus voor de sterkte van onze dijken.'' Experimenten zijn evenmin te verwachten. ,,Veiligheid staat voorop.'' Recreatie op de dijk is wel mogelijk. ,,Kijk maar naar Ameland en Terschelling. Hier kon het, maar veiligheid blijft prioriteit nummer 1.''

 

De onderhandelingen over de zeeweringen zijn nog volop gaande. Voorlopig is er geen akkoord in zicht, constateert Polhuis. Als dat zo blijft, zou de minister een overname kunnen opleggen. ,,Dat zou helemaal niet gunstig zijn.''