Spring naar hoofd-inhoud

Wetterskip Fryslân alert op hoogwater

Rijkswaterstaat verwacht op dinsdag 22 oktober een noordwester storm. Wetterskip Fryslân is alert en heeft alvast preventieve maatregelen genomen.

De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Daarnaast stromen de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp water af om de waterstand op de boezem te verlagen.

Voor woensdagmorgen wordt mogelijk hoog water verwacht op de Waddenzee. Het waterschap wordt door Rijkswaterstaat op de hoogte gehouden van de actuele verwachtingen rond de waterstanden. Op basis van de meest actuele ontwikkelingen beslist Wetterskip Fryslân dinsdagochtend welke maatregelen er verder nodig zijn.