Spring naar hoofd-inhoud

Wetenschap, beleid en natuur aan tafel bij Oerol

In de aanloop naar het tiendaagse cultuurfestival op Terschelling zitten woensdag 12 en donderdag 13 juni tijdens een tweedaags seminar ongewone partijen aan tafel bij Oerol. Van Rijkswaterstaat, Waddenfonds en Deltaprogramma Waddengebied tot TU Delft tot Waddenvereniging. Samen met landschapsarchitecten en kunstenaars wisselen zij onder de titel “Cultural Landscape Development in a World Heritage Area” kennis uit en gaan ze in op de vraag welke rol de (landschaps)kunst kan spelen in het vergroten van de bewustwording van de Wadden als uniek werelderfgoed. Casestudies en workshops dragen bij aan een creatieve benadering van het onderwerp. Gastcurator van het seminar is Tracy Metz.

Het seminar moet een innovatief beginpunt zijn voor nieuwe samenwerkingsverbanden in de combinatie van landschapsbescherming, landschapsonderzoek, economische en culturele landschapsontwikkeling van een bepaald gebied. In totaal 62 professionals werkzaam op dit snijvlak nemen deel aan het seminar. Keynote speakers zijn David Moinard en Daan Roosegaarde. Moinard is hoofd artistiek programma Estuaire Nantes<> Saint Nazaire dat een stuk niemandsland ontwikkelde tot een bruisende nieuwe culturele poort. Roosegaarde, werkzaam op het gebied van social design kreeg internationale bekendheid door zijn kunstwerken, die gebruikmaken van de modernste technologie en vervolgens interacteren met de gebruiker. Zijn 'sustainable dance floor', een dansvloer die energie opwekt, is één van deze bekende creaties.

Tracy Metz is bekend publicist, onder andere voor NRC Handelsblad. Metz initieerde een tweejarige samenwerking tussen Harvard en de (toenmalige) ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM op het gebied van water en klimaat, en is nu als visiting fellow aan Harvard verbonden. In 2007-2008 was zij lid van de Deltacommissie. Daarvoor was ze gastonderzoeker bij het Ruimtelijk Planbureau, en lid van de Raad voor het Landelijk Gebied, het onafhankelijke adviesorgaan van het toenmalige ministerie van LNV. Metz is auteur van een aantal boeken waaronder “PRET! Leisure en landschap, over de invloed van de vrijetijdsindustrie op onze omgeving” (2002), “Nature as Artifice, over hedendaagse landschapsfotografie” (2008), en het in februari 2012 verschenen “Zoet & Zout: Water en de Nederlanders”, over de extreme make over van het Nederlands landschap om de nieuwe verhouding tot het water vorm te geven.

Oerol neemt met de organisatie van dit seminar het voortouw in Europa. Oerol gebruikt haar festival als voertuig om de landschapsontwikkeling met het publiek te delen. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Rijkswaterstaat bij een van de expeditieprojecten tijdens het festival: Huize Zanders. Rijkswaterstaat draagt zorg voor een veilige kust. Met Huize Zanders wil Rijkswaterstaat het publiek inspireren om na te denken over andere, duurzame vormen van strandbebouwing. Zo kunnen veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de Nederlandse kust samengaan.