Spring naar hoofd-inhoud

Website basismonitoring wadden gelanceerd

De website Basismonitoring wadden is online. Dat betekent een nieuwe stap in de richting van één loket voor betrouwbare informatie die waddenbeheerders en onderzoekers met diverse meetprogramma’s in het waddengebied vergaren.

Er zijn al jarenlang tal van meetprogramma’s voor het waddengebied, maar gegevens zitten doorgaans diep verstopt en zijn voor vrijwel iedereen onbereikbaar. En al zou je erbij kunnen, dan vertellen die feiten en cijfers nog geen samenhangend verhaal. De basismonitoring wadden gaat die gegevens toegankelijk maken en hun betekenis in de juiste context vertalen en presenteren.

Op de website staat bijvoorbeeld alle beschikbare informatie over álle belangrijke meetprogramma’s in het waddengebied. Alleen voor vogels zijn dat er al 33! Wetenschappelijke onderzoekers en beheerders zien in de feiten en cijfers van die gegevensbronnen vaak trends en ontwikkelingen.

Aan de website is een nieuwsbrief gekoppeld. De site is eigenstandig te vinden op www.basismonitoringwadden.nl, en ook toegankelijk via waddenzee.nl, onder de knop ‘monitoring’.