Spring naar hoofd-inhoud

Waterschap stelt dijkbewaking in langs Waddenzeekust

Wetterskip Fryslân heeft sinds woensdagochtend 22 oktober 06.30 uur dijkbewaking ingesteld langs de Waddenzeekust en op Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog.

Reden was de voor vanochtend verwachte waterstand van rond de 3.00  meter + NAP bij Harlingen. Er zijn nu ongeveer 30 dijkwachten op pad langs de zeedijken. Gisteravond zijn de Tjerk Hiddesluizen en de coupure in de keermuur bij Harlingen en de zeegemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan zijn gisteravond al afgesloten.

Dijkbewaking gaat in bij een verwachte waterstand van 3.00 meter boven NAP. De dijkbewaking ging in vanaf 06.30 uur en loopt door zolang nodig. Naar verwachting neemt de wind af in kracht en daalt de waterstand bij Harlingen rond 08.30 uur. De dijken langs de Friese kust zijn berekend op een waterstand van ongeveer vijf meter boven NAP. De dijkbewaking is er vooral op gericht kwetsbare plekken of beschadigingen tijdig te ontdekken en zo nodig snel te kunnen herstellen.