Spring naar hoofd-inhoud

Waterlab: Drempel in haven Schier is onderzoeken waard

Delft

Het idee van Jörn van Boven uit Schiermonnikoog om een drempel in de jachthaven te leggen zodat minder vaak gebaggerd hoeft te worden is het onderzoeken waard.

 

Dat zegt onderzoeker Klaas Jan Bos van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. ''Er zijn meer voorbeelden bekend van havens waar de slibvorming wordt tegengegaan door het aanbrengen van waterwerken. Er zal dan echter eerst onderzocht moeten worden wat de stromingspatronen zijn en welk soort sedimentatie wordt afgezet. Ons laboratorium zou zo'n onderzoek in principe in een paar dagen kunnen uitvoeren. Dan zal aan de hand van het kostenplaatje bekeken moeten worden of het aanleggen van zo'n drempel financieel voordeel oplevert.'' Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft is onder meer adviesorgaan voor Rijkswaterstaat. Eilander Van Boven heeft zijn idee vorige maand voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Jachthaven. Volgens Van Boven zou er, als er een drempel van dertig centimeter in de monding van de jachthaven wordt gelegd, veel minder vaak gebaggerd hoeven te worden. Nu wordt elk jaar gebaggerd, kosten dertigduizend euro per jaar. Met een drempel zou volgens Van Boven eens in de vier of vijf jaar voldoende zijn