Spring naar hoofd-inhoud

Waterhozen-weer

De laatste tijd komen waterhozen geregeld voor, vooral door het relatief warme (zee)water.

Met het aanhoudend buiige weer kunnen hozen blijven voorkomen; houdt de lucht goed in de gaten.

Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes onder een buienwolk. Ze worden veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen onder de wolk en zijn bij buiig weer vaak zichtbaar boven de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Als zo'n slurf het wateroppervlak raakt en water opzuigt wordt dat een waterhoos genoemd.

Zodra bij KNMI bekend is dat er waterhozen zijn waargenomen, wordt daarvoor een waarschuwing uitgegeven op www.knmi.nl. Het is een mooi gezicht en levert prachtige plaatjes op, maar blijf er uit de buurt!
Een hoos kan boven land namelijk een spoor van vernielingen achterlaten. Soms bevat de windhoos objecten die tijdens de tocht over het aardoppervlak zijn opgezogen. De windsnelheden bij een windhoos kunnen zeer lokaal oplopen tot enkele honderden kilometers per uur en de passage van een hoos gaat gepaard met een enorm lawaai.