Spring naar hoofd-inhoud

Wadnamen Harlinger straten

HARLINGEN

De straten in de Harlinger nieuwbouwwijk Ludinga krijgen namen van vaargeulen in de Waddenzee.

Burgemeester en wethouders hebben een lijst met twintig namen opgesteld, waaruit zij kiezen. De hoofdwegen krijg een naam uit de categorie hoofdvaarwater zoals Pannengat, Pollendam, Blauwe Slenk of Vliestroom. Zijstraten krijgen namen van nevenvaarten zoals Omdraai, Molenrak, Inschot of Wolfshoek. Voor doodlopende straatjes en pleinen wachten namen uit de groep 'droogvallend' zoals Oosterom, Noorderbalgen, Jetting en Kimstergat.