Spring naar hoofd-inhoud

Waddenvereniging zoekt grassprietplukkers

De Waddenvereniging is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het verzamelen en uitzaaien van 100.000 zeegrassprieten. De sprieten zijn nodig voor het zeegrasproject van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat.

Zeegras verdween rond 1930 bijna volledig uit de Nederlandse Waddenzee door de afsluiting van de Zuiderzee en een grootschalige ziekte. Zeegras is een waardevolle plant, het heeft een kinderkamerfunctie voor jonge vis, waaronder de haring en platvis. Daarnaast draagt het bij aan een robuuste, klimaatbestendige Waddenzee.

Kinderkamer en klimaatbuffer

De Waddenvereniging ziet zeegras als een plant die thuishoort in de Waddenzee. Terugkeer van deze grassoort vergroot de kinderkamerfunctie van de Waddenzee. Er kan dan meer jonge vis opgroeien. Daarnaast wil de Waddenvereniging weten of zeegras kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de Waddenzee. Zeegras houdt zand vast en kan er daardoor wellicht voor zorgen dat zandplaten beter meegroeien met de stijgende zeespiegel. Of dit echt zo is moet uit deze proef blijken.
Rijkswaterstaat financiert het grootste deel van het project vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn die zorg draagt voor de waterkwaliteit in Europa.

De werkwijze

Momenteel worden de proefvelden bezocht en zoeken we naar de meest kansrijke plekken voor zeegras. Het donorgras is in volle groei en staat in september in bloei. Dat is het moment dat we naar Duitsland vertrekken om het zeegras te oogsten. Het geoogste zeegras wordt direct naar Nederland gebracht en in drijvende zakken uitgehangen. De zaden laten langzaam los en zakken naar de bodem. Na een maand halen we de zakken weer op en zal het gespannen wachten beginnen. In mei begint het zeegras weer te groeien en kunnen we dus zien of het zeegras opkomt.

Vrijwilligers gezocht

Voor dit project is de Waddenvereniging op zoek naar vrijwilligers die in de maand september ongeveer vijf werkdagen tijd hebben om mee te gaan met het project. Oogsten en zaaien gebeurt twee keer in de maand september. Het gaat om veldwerk in Duitsland en Nederland. Vrijwilligers moeten er rekening mee houden dat ze steeds ongeveer vier uur intensief op het wad aan het werk zijn. Kijk voor meer informatie op: www.waddenvereniging.nl.