Spring naar hoofd-inhoud

Waddenvereniging tegen gemaal

'Komst in strijd met rijksbeleid'

LAUWERSOOG - De Waddenvereniging is tegen een versnelde aanleg van een gemaal bij Lauwersoog, zoals de provincie Groningen en minister Verburg dat voorstaan.

Het is volgens de milieuclub in strijd met eerder vastgesteld rijksbeleid en zet de waddenregio compleet op slot. Minister Gerda Verburg van landbouw natuur en voedselkwaliteit (LNV) liet gedeputeerde Henk Bleeker van Groningen onlangs weten in te stemmen met de snelle bouw, al in 2015, van een gemaal tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee. Dit is volgens de Anky Woudstra van de Waddenvereniging in strijd met het eerder vastgestelde Nationaal Waterplan.

Hierin wordt als 'kuststrategie' voorgesteld 'zoveel mogelijk mee te bewegen met natuurlijke processen en weerstand te bieden als het moet'. Een nieuw gemaal zet volgens haar de hele waddenregio op slot en zal het uiterst moeilijk maken om het gebied in de toekomst te laten voldoen aan de voorwaarden die horen bij aanwijzing tot Natura-2000 gebied.

"Wij zijn nog steeds voor het beperkt en gereguleerd inlaten van zout water in het gebied. Dit kan het probleem van overbegroeiing oplossen en zorgt bovendien voor een rijke flora en fauna en verhoging van de natuurwaarden in dit nationaal park." Het plan hiertoe is onlangs losgelaten na felle protesten van boeren uit het gebied. Die vreesden verzilting van hun grond.

Ook werd de betaalbaarheid in twijfel getrokken. Het schadelijke effect voor de landbouw wordt volgens de Waddenvereniging overtrokken. "Het gebied is al eeuwen zout geweest en het Lauwersmeer is al niet helemaal zoet, maar brak. We hebben het ook over een heel beperkte hoeveelheid zout water die ingelaten zou kunnen worden."

Het gemaal moet er komen om in de toekomst, na verwachte bodemdaling, een goede afwatering te garanderen van het water uit de provincies Friesland en Groningen. Berekeningen tonen volgens Woudstra aan dat dat niet eerder nodig is dan in 2030. "Er is dan ook geen enkele noodzaak om dat gemaal al in 2015 neer te zetten, zoals de provincie nu wil."