Spring naar hoofd-inhoud

‘Waddenvereniging pleegt woordbreuk’

De Kamer van Koophandel beschuldigt de Waddenvereniging van woordbreuk omdat zij zegt dat buitendijkse havenuitbreiding bij Harlingen onmogelijk is.

Eerder zijn afspraken gemaakt waarbij de vereniging dat wel een mogelijkheid vond.

De Waddenvereniging heeft in 2004 meegewerkt aan een projectplan van de Kamer van Koophandel. Eén van de actiepunten was toen om een onderzoek naar alle mogelijkheden van uitbreiding te doen, dus ook de buitendijkse variant.