Spring naar hoofd-inhoud

Waddenveren binnenkort over van Rijk naar provincie?

Voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) kan de concessie van de Waddenveren over van het Rijk naar de provincie. Momenteel wordt in Den Haag een intentieverklaring voorbereid, geeft ze in een brief aan de Tweede Kamer aan. Eind november worden de details bekendgemaakt.

De overdracht is een lang gekoesterde wens van de Provinsje Fryslân. Als de provincie zeggenschap krijgt over de contracten met de veerdiensten Doeksen (Vlieland, Terschelling) en Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) is een betere afstemming met de dienstregelingen van bus en trein mogelijk. Bovendien is het dan mogelijk om gecombineerde bus-bootkaartjes of trein-bootkaartjes te introduceren.

De concessies voor de veerdiensten lopen steeds vijftien jaar. De lopende concessie startte in 2014. Het Rijk blijft evenwel verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen.