Waddenfonds verlengt subsidieregeling voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,-- extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd. Er kan tot 29 januari volgend jaar een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

In eerste instantie zou de regeling op 10 juli van dit jaar sluiten. De aanleiding voor verruiming van het Budget Lokale Innovaties is het grote aantal aanvragen. “We zien dat er op veel plekken in het Waddengebied initiatieven ontstaan die goed zijn voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en natuurontwikkeling in en rond dorpen. Het Waddenfonds vindt het belangrijk daar een bijdrage aan te leveren’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Projecten die in aanmerking willen komen voor een subsidie, moeten niet alleen lokaal worden gerealiseerd maar ook innovatief zijn. Daarnaast moeten ze de sociale cohesie bevorderen, goed zijn voor de plaatselijke economie en een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het Waddengebied. De afgelopen periode was er al € 1,5 miljoen beschikbaar voor de regeling. Daar komt nu tot 21 januari volgend jaar nog eens € 500.000,-- bij.

Plannenmakers die een subsidieaanvraag willen doen, kunnen daarvoor aankloppen bij één van de Streekbureaus in de Waddenprovincies. Deze bureaus zijn het eerstelijnscontact voor het het Waddenfonds en adviseren over de aanvraag. Aansluitend neemt het fonds een definitief besluit over de subsidietoekenning.

Streekbureaus Waddenprovincies:
Leader Kop van Noord-Holland   072   -  519 57 74     info@nhn.nl
Streekwurk Zuidwest Fryslân        058   -  292 59 64     zuidwest@fryslan.frl
Streekwurk Noardwest Fryslân     0517 -  380 73 3       noardwest@fryslan.frl
Streekwurk Noordoost Fryslân     0511 -  479 21 0       noordoost@fryslan.frl
Streekwerk Waddeneilanden        058   -  292 58 12     eilanden@fryslan.frl
Provincie Groningen             050   -  316 47 00    subsidieloket@provinciegroningen.nl