Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) wordt een subsidie verstrekt voor een nieuwe dorpstuin op Schiermonnikoog en aan een initiatief voor het maken van waddensouvenirs in de noordelijke kuststreek van Groningen en Friesland.

Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog krijgt voor de aanleg van een zelfpluktuin van 1 hectare € 34.309,-- uit het Waddenfonds. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. Daarnaast gaat de Stichting vrienden van de Tuin naast de Branding er allerlei activiteiten organiseren voor de eilanders voor het versterken van de sociale cohesie op het eiland.
Ook komt er een ervaringsroute voor basisschoolkinderen over zilte gewassen en de rol van moestuinen op Schiermonnikoog. Toeristen kunnen er terecht voor excursies en informatie over het boerenleven in de polders van het eiland.
Het project versterkt volgens het Waddenfonds de economische en sociale leefbaarheid. Dat gebeurd doordat bestaande netwerken worden versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Daarnaast zorgen de tuinbouwactiviteiten voor een impuls van de lokale voedselproductie.

Het project Wad maak je? krijgt een bijdrage van € 23.165,-- voor het creëren van twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum. De Stichting It Erfskip wil samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen in deze ateliers souvenirs maken uit materialen die de zee en het land bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van waddenklei voor pottenbakkerij of om waddengewassen voor vlecht- en weefwerk. De werkplaatsen bieden ook nieuwe innovatieve technieken aan zoals 3D printen voor het maken van de souvenirs.
De souvenirs zullen tijdens KH 2018 aan de man worden gebracht. Het project moet een nieuwe impuls geven aan ambachten en vakmanschap met een lange traditie in het waddengebied zodat bijzondere vakkennis voor de toekomst niet verloren gaat. Wad maak je? is eveneens bedoeld om mensen langs de kust met elkaar in contact te brengen zodat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De werkplaatsen kunnen eenvoudig verplaatst worden naar andere dorpen in de Waddenstreek. De initiatiefnemers willen op die manier zoveel mogelijk deelnemers laten herontdekken wat de Waddenzee hen allemaal te bieden heeft en hoe de lokale economie daardoor versterkt kan worden.

Bijlage met meer informatie over de gehonoreerde projecten