Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds opent tweede tender

Ook dit jaar kunnen organisaties, instanties en particulieren weer een beroep doen op het Waddenfonds. De aanvraagperiode van deze tweede tender van het Waddenfonds loopt van 8 september tot en met 17 oktober.

Evenals vorig jaar cofinanciert de provincie Noord-Holland een gedeelte van de kosten van de Noord-Hollandse projecten die gehonoreerd worden met een subsidie vanuit het Waddenfonds. Dit jaar komen ook ondernemers in de landbouw en visserijsector in aanmerking voor subsidie.

Het Waddenfonds van het Rijk heeft tot doel met extra investeringen de kwaliteit van de Waddenzee en het Waddengebied te verbeteren. Gedurende 20 jaar is er jaarlijks 33 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar voor projecten die zich richten op natuurherstel en natuurontwikkeling, vermindering van de bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en kennisinfrastructuur. Omdat het Waddenfonds slechts een gedeelte van de kosten subsidieert, biedt de provincie de mogelijkheid tot cofinanciering. Voor de eerste tender heeft het Waddenfonds vorig jaar onder meer subsidie toegekend aan projecten De Gouden Driehoek, de Waddenzeeschool op Texel en het Waddenwandelgebied.

Indieningstermijn
Tot en met 17 oktober kunnen lagere overheden, niet-gouvernementele organisaties en particulieren hun projectvoorstellen indienen bij de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds. Naast projectvoorstellen voor natuurdoelen en kennisontwikkeling kunnen dit jaar ook voorstellen ingediend worden voor duurzame economie en duurzame energie. MKB-bedrijven uit de landbouw- en visserijsector kunnen onder bepaalde voorwaarden dit jaar eveneens projectvoorstellen indienen.

Bijeenkomst
In verband met de openstelling van de tender op 8 september organiseert Provincie Noord-Holland in samenwerking met ontwikkelingsbedrijf NHN tijdens de Tall Ships Races in Den Helder een Waddenconferentie. Naast het openstellen van de tender zullen verschillende duurzame economieprojecten toegelicht worden ter inspiratie voor nieuw in te dienen projectvoorstellen.

Klik hier voor meer informatie over het Waddenfonds op deze website