Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds investeert in natuurherstel Waddenzee

Het Waddenfonds investeert in de projecten Marconi Buitendijks en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Hiermee investeert het Waddenfonds volop in natuurherstel van de Waddenzee. Daarnaast versterkt het Marconi project de leefbaarheid van Delfzijl en wordt de zeedijk versterkt. Het Dagelijks Bestuur van het Fonds investeert in totaal 13 miljoen euro in deze projecten.

Marconi is een project om de leefbaarheid van Delfzijl als havenstad aan de Waddenzee te versterken. Dit gaat in combinatie met versterking van de zeedijk en natuurontwikkeling in het Eems-Dollard gebied. Als eerste deelproject wordt Marconi Buitendijks gerealiseerd. Met Marconi buitendijks geeft Delfzijl een impuls  aan haar maritieme karakter. Daarnaast versterkt het de natuur van het Eems-Dollardgebied en de Waddenzee.
Aanleg van een doorgang in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand creëert een geleidelijke overgang van zoet naar zout water tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Die geleidelijk overgang maakt de trek (migratie) van vissen op natuurlijke wijze mogelijk. Herstel van die trek is belangrijk voor versterking van de populatie trekvissen. Ook geeft het meer biodiversiteit in de Waddenzee.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Een keur aan projecten waar we deze keer in investeren. Met onder andere deze natuurherstel projecten brengen we meer balans in het Waddengebied. Meer biodiversiteit geeft stabiliteit en betere mogelijkheden voor natuur en mens. Goed dat het Waddenfonds hierin investeert.”

Het Waddenfonds verleent deze keer 21,6 miljoen euro subsidie. In totaal wordt zo met 14 projecten 61,8 miljoen euro geïnvesteerd in het  Waddengebied.

Alle toegekende projecten zijn ook te vinden in het projectenoverzicht op de Waddenfonds website