Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds investeert 35 miljoen Euro in 2015

Als eerste stelt het Waddenfonds per 3 februari 2015 elf miljoen euro aan subsidies beschikbaar.

Dit gebeurt met de publicatie van het openstellingsbesluit 2015/1. Dit bedrag is beschikbaar voor subsidieaanvragen. Het gaat om aanvragen voor de thema’s Natuur, Water, Duurzame havens, duurzame agrarische sector en het budget lokale innovaties. Deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst. Aanvragen die meerdere thema’s omvatten kunnen een bonusbedrag ontvangen. Hiervoor is maximaal 1 miljoen euro gereserveerd.

Met de overige 23 miljoen euro slaat het Waddenfonds een nieuwe weg in. Om gericht duurzame economische activiteiten te stimuleren start het Waddenfonds met een pilot kredietsubsidie. Het gaat hierbij om projecten met een terugverdiencapaciteit Ook wordt in de loop van het voorjaar een tender opengesteld. Deze geldt voor economische projecten met een ecologische component. Ten slotte is er budget beschikbaar voor de start van grote programma’s (‘grote stenen’). Deze hebben een bovenregionale impact en een meerjarig karakter. Hiervoor wordt een investeringsprogramma opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur streeft naar beslissingen in de loop van 2015 over de openstellingen van de pilot kredietsubsidie, de tender en de “grote stenen”.