Spring naar hoofd-inhoud

Waddenclub zoekt geniaal koelwaterplan Eemshaven

Eemshaven - De Waddenvereniging is fel tegenstander van de bouw van twee kolencentrales door Nuon en RWE bij de Eemshaven, maar probeert, nu het tij toch niet meer te keren valt, van de nood een deugd te maken.

Via een prijsvraag zoekt de vereniging naar geniale ideeën voor een milieuvriendelijke oplossing voor het lozen van warm koelwater op de Waddenzee door de kolencentrales. "We zeggen nu niet van kom maar op met die kolencentrales", zegt woordvoerder Hidde van Kersen van de Waddenvereniging. "We blijven voorstander van een snelle omschakeling naar duurzame energie. Maar mochten die kolencentrales er toch komen, dan liever op een manier die zo weinig mogelijk kwaad kan." "Wat doen we met dat warme water?", vraagt de Waddenvereniging bezoekers van haar website www.waddenvereniging.nl. "Altijd al een tropisch zwemparadijs willen openen in de Eemshaven? Of op een milieuvriendelijke manier tropische vis willen kweken? Dit is je kans!" De Waddenvereniging zoekt ideeën hoe het koelwater nuttig toegepast kan worden. Dat kunnen ver uitgewerkte plannen zijn, die vrijwel direct toegepast kunnen worden, maar dat kunnen ook prille ideeën zijn; creatieve oplossingen waarvan nog verder bekeken zou moeten worden hoe ze toe te passen zijn. De inzendtermijn voor de prijsvraag sluit 27 mei. Een uiterst deskundige jury met milieu- en vergunningencoördinator ir. Pastoors van de Nuon, hoogleraar milieutechnologie prof. dr. ir. Rulkens van de Wageningen Universiteit, hoogleraar milieukunde prof. dr. Schoot Uiterkamp van de Rijksuniversiteit Groningen en lector ir. De Wit van de Hanze Hogeschool Groningen moet de plannen beoordelen. De deelname van Pastoors van Nuon is opvallend. Op zich zou het energiebedrijf toch zelf met oplossingen moeten komen, beaamt Van Kersen. "We vragen met de prijsvraag deze manier op een charmante manier aandacht aan bedrijven als Nuon. Het zou best kunnen dat ze zelf ook iets inzenden. Dat zou mij niets verbazen." Hoogleraar Schoot Uiterkamp verwacht dat de prijsvraag voor verrassende toepasbare oplossingen kan zorgen. Schoot Uiterkamp verwacht dat de deelnemers aan de prijsvraag uiterst serieus zullen zijn. "Meningen of oplossingen die anders niet naar voren komen, krijgen door zo'n prijsvraag een kans. Niet voor niets zijn het vaak kleine bedrijven die met revolutionaire oplossingen komen. "


beproefd middel
Een prijsvraag is volgens Schoot Uiterkamp een beproefd middel in de wetenschap om vraagstukken op te lossen. "Van oudsher is in de wetenschap gebruik gemaakt van prijsvragen om een bepaald doel te bereiken. Toen het slingeruurwerk nog niet bekend was, is door de Royal Society een prijsvraag uitgeschreven om een uurwerk te bedenken dat gebruikt kon worden op schepen. Zo is het opwinduurwerk uitgevonden."