Spring naar hoofd-inhoud

Waddenclub: winning gas wel verantwoord

LEEUWARDEN - De Waddenvereniging ziet in een rapport van oud-NAM-medewerker Adriaan Houtenbos geen reden voor onrust over extra bodemdaling onder de Waddenzee.

Volgens de natuurclub is met de kritiek die de gepensioneerde ingenieur deze week uit, al rekening gehouden in de voorwaarden die voor de extra gaswinning onder de zee gelden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het ministerie van economische zaken stelden dit gisteren eveneens.

De extra waarborgen - zoals een duidelijk bovengrens aan de daling en een goede controle - zijn juist door bemoeienis van de Waddenvereniging tot stand gekomen, beweert de milieuorganisatie. Natuurclubs als de Vogelbescherming en Natuur en Milieu die - anders dan de Waddenvereniging - wel in beroep zijn gegaan tegen de gaswinning zien in het rapport van Houtenbos bewijsmateriaal om de activiteiten van de NAM te laten stoppen. Houtenbos stelt dat de behoedzame winning die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanuit Moddergat verricht niet werkt. Hij meent dat de bodemdaling veel forser kan zijn dan voorspeld. Deze zou niet tegen te gaan zijn door in geval van nood de gaskraan dicht te draaien.

Ook bij GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren zijn de alarmbellen gaan rinkelen. Op hun verzoek is er morgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de gaswinning met de ministers Maria van der Hoeven (economische zaken) en Jacqueline Cramer (milieu).