Spring naar hoofd-inhoud

'Waddenacademie moet zich buiten politiek houden'

LEEUWARDEN - Wetenschap en politiek moeten strikt gescheiden blijven. Het zoeken naar een balans tussen natuur en economie is een zaak voor de politiek.

De wetenschap moet de vergaarde kennis aanleveren als basis voor beleid. Het was een herhaaldelijk geuite waarschuwing gisteren in Leeuwarden, op het symposium ter gelegenheid van de start van de Waddenacademie. Vijf hoogleraren, onder wie aanvoerder Pavel Kabat, vormen het bestuur van dit instituut. Hun taak is leemten in de kennis vast te stellen en te zorgen voor een daar op afgesteld onderzoeksprogramma.

Bij het waddenbeleid betrokken instellingen vragen nog meer. Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad voor de Wadden, bepleitte vooral "het ontsluiten van de kennis". Onderzoekers weten veel meer dan wat aan de oppervlakte komt. Daarom is samenwerking nodig. Ook met Duitse en Deense instituten, want daar is volgens De Boer al heel veel kennis beschikbaar. De nieuwe academie is van plan bij deze samenwerking een belangrijke rol spelen.

Bij de oprichting van de Waddenacademie was de veelgehoorde kritiek dat het nieuwe orgaan een "speeltje van hoogleraren" zou zijn. Dat is het niet, volgens Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit, maar de onderzoekers moeten er wel voor zorgen dat ze hun eigen rol bewaken. "Wetenschappers zijn geen actiegroep en ze zijn evenmin politici." Wat ze wel moeten doen, is het leveren van feiten en analyses en het schetsen van scenario's.

Daarbij zullen ze zich niet beperken tot vraagstukken op het gebied van natuur en milieu. Hoewel op het symposium de kreet werd geslaakt dat de wetenschap wordt gemonopoliseerd door de milieubeweging, is het de bedoeling van de Waddenacademie een breed spectrum van belangen te dienen. Daarom zijn er volgens voorzitter Kabat specialisten aangetrokken op het gebied van ecologie, economie, geologie, sociale wetenschappen en cultuurhistorie, klimaat, water en ruimtelijke ordening.

Lees meer over de Waddenacademie en bekijk de presentaties van het symposium