Spring naar hoofd-inhoud

Wadblik met Goffe Jensma De talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Deze aflevering in de reeks Wadblik vindt plaats in Filmhuis Leeuwarden.

Taal onderscheidt mensen van elkaar. Aan hun taal ontlenen mensen in hoge mate hun identiteit. Taal bindt mensen aan elkaar en taalverschil scheidt ze. Goffe Jensma neemt het publiek mee op reis door de talen van het waddengebied. Hij gaat niet alleen op zoek naar de verschillende tongvallen die daar te vinden zijn en naar de manier waarop taal verschillende provinciale regionale identiteiten verschaft, maar ook naar beelden die schrijvers en dichters in diverse kusttalen en -dialecten hebben gebruikt om het waddengebied te beschrijven. Hierbij passeren natuurlijk de eilandtalen de revue, maar ook meerdere Friese en Groningse taalvarianten en de Noordduitse kusttalen. Voor zijn lezing put Goffe Jensma royaal uit het beeld- en geluidsarchief van Tresoar, het Fries Film Archief en het Gronings Audiovisueel Archief.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. Lezingen worden gekoppeld aan documentaire en historisch filmmateriaal. Het programma van Wadblik en impressies van eerdere avonden vindt u op:  www.waddenacademie.knaw.nl  en www.filmhuisleeuwarden.nl

Plaats: Filmhuis Leeuwarden

Datum: 14 januari 2013

Tijd: 20.00-22.00 u.

Toegang: gratis, maar ‘Kom op tijd, vol is vol’

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Klaas Deen

bestuurssecretaris Waddenacademie

klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl

058-2339031 of 06-14401374