Spring naar hoofd-inhoud

VVD en PvdA willen rijksbijdrage voor baggeren Westgat

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben een motie ingediend waarin ze pleiten voor een bijdrage van het rijk aan de plannen om het Westgat bij Lauwersoog te baggeren. Voor de beroepsvaart, warronder de visserij, wordt het steeds moeilijker om via de vaarroute de haven van Lauwersoog te bereiken.

De regio heeft een aanbod gedaan om de route te baggeren en dit ook te betalen. Volgens de fracties zou de regering hieraan bij moeten dragen. Volgende week bespreekt de Tweede kamer de motie.