Spring naar hoofd-inhoud

Vogelbeschermers zien niets in zeedijkfietspad

Groningen - Vogelbeschermers van de Vereniging Avifauna Groningen zijn tegen een fietspad aan de zeekant van de waddendijk 'van Lauwerszee tot Dollard tou'.

Volgens Avifauna zullen recreanten daar de rust verstoren van broedende en foeragerende vogels. Het zeedijkfietspad is opgenomen in het Groninger Programma Waddenfonds. Vorig jaar lanceerde de statenfractie van de ChristenUnie het idee als onderdeel van een fietspad tussen Harlingen en Esbjerg (Denemarken). Het fietspad is ook bedoeld voor wandelaars en skaters. Op de route staan uitkijkposten en kunstobjecten. Avifauna wijst erop dat kwelders langs de dijk smal zijn. Vogels houden bij zowel foerageren als broeden een zekere afstand tot fiets- en wandelpaden. Het gaat vooral om steltlopers en ganzen die toch al niet zoveel gebieden meer tot hun beschikking hebben. Ze zouden voortaan dit deel van het Wad kunnen mijden. Vogelbeschermers zijn huiverig voor het verder vermarkten van de waddenring. "In Nederland is 85 procent van de natuurgebieden ontsloten voor recreatie. De druk op de rest van de natuur wordt wel erg groot." Volgens Avifauna ligt er binnendijks aan de kust al een mooie weg. "Wijs daar een aantal plekken aan waar je over de kwelders kunt kijken." De aanleg van het zeedijkfietspad staat nog lang niet vast.