Spring naar hoofd-inhoud

VNO-NCW Noord ondersteunt nominatie werelderfgoedstatus Waddenzee

VNO-NCW Noord staat in beginsel positief tegenover een mogelijke nominatie van de Waddenzee tot werelderfgoed. Deze status levert geen extra juridische beperkingen op en kan daarom ook niet worden gebruikt als argument om bepaalde (economische) ontwikkelingen te blokkeren.

Op basis van de bestaande regelgeving is het zonder aanvullende maatregelen mogelijk een aanwijzing te verkrijgen tot werelderfgoed. Deze aanwijzing onderstreept de natuurwaarde van de Waddenzee en geeft een nieuwe impuls voor het gebied. Mogelijke bezwaren tegen nieuwe ontwikkelingen zijn bovendien op grond van een werelderfgoedstatus juridisch onmogelijk.

De werelderfgoedstatus staat internationaal niet ter discussie en heeft een sterk imago. Binnen deze status kan de Waddenzee worden gezien als een gebied dat bescherming verdient inclusief het menselijk en economisch medegebruik. Met de steun voor een nominatie geeft VNO-NCW Noord blijk genuanceerd te kijken naar belangen van economie en natuur; een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bovendien is elders op de wereld al gebleken dat een aanwijzing tot werelderfgoed een positief economisch effect heeft, met name op het toerisme.