Spring naar hoofd-inhoud

Vliegoefening Marnewaard

Leeuwarden/Zuidhorn

Volgende week dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vinden er gedurende de daguren vliegactiviteiten plaats met militaire jachtvliegtuigen boven het oefenterrein Marnewaard.

 

Het gaat om een laagvliegoefening van NAVO-vliegers. Binnen een straal van vijftien kilometer vanaf oefenterrein Marnewaard mag worden gevlogen tot een minimale hoogte van 150 meter met uitzondering van het waddengebied. De vliegtuigen mogen ten oosten van dit gebied - boven een denkbeeldige lijn van Delfzijl naar Zuidhorn tot aan de Waddenzee - vliegen tot een minimumhoogte van 450 meter. De oefening vindt plaats in verband met de opleiding van zogenoemde Forward Air Controllers. Hierbij gaat het om militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtbommenwerpers over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Jaarlijks vinden verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven en rondom dit militaire oefengebied.