Spring naar hoofd-inhoud

Vliegen boven het wad aan banden

Lauwersoog - Militair vliegverkeer boven de Waddenzee zal binnenkort mogelijk een vergunning moeten hebben.

Defensie wil daarin voorwaarden stellen aan alle vliegoefeningen boven Nederlandse natuurgebieden. Volgens de Waddenvereniging is dit een positieve doorbraak. Op dit moment moet iedereen die 'iets' wil ondernemen in een natuurgebied in Nederland een vergunning aanvragen, behalve Defensie. De Nederlandse luchtmacht oefent in diverse natuurgebieden zonder dat er regels gesteld zijn aan de vlieghoogte of de hoeveelheid geluid die deze oefeningen veroorzaken. Natuurbeschermers pleiten daarom die al jaren voor het aan banden leggen van deze oefeningen. Met geluidsmetingen probeert de Waddenvereniging bij dergelijke oefeningen boven het Lauwersmeergebied de overlast voor de vogels in kaart te brengen. "Het is moeilijk aan te geven hoe groot de schade is voor de natuur, maar het komt zeker de rust van vogels niet ten goede", zegt Hidde van Kersen van de Waddenvereniging. "Als Defensie de eigen activiteiten aan banden legt, vindt de Waddenvereniging dat een goede zaak. Het grote voordeel van een vergunningsprocedure is dat er overleg mogelijk wordt tussen Defensie en belangenorganisaties. Inspraakmogelijkheden zijn er nu niet." Het ministerie wil nog niets zeggen over de plannen, omdat hierover Kamervragen zijn gesteld. Die moeten volgens de woordvoerder van Defensie eerst beantwoord worden.