Spring naar hoofd-inhoud

Vliegbewegingen boven Marnewaard

Van maandag 11 november tot en met vrijdagochtend 15 november 2013 vinden er boven oefengebied de Marnewaard vliegactiviteiten plaats met jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Het betreft hier vluchten ten behoeve van Close Air Support-opleidingen van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden van maandag tot en met donderdag plaats tussen 15.00 uur en 23.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

Tijdens deze oefeningen trainen zogenaamde Forward Air Controllers van de Koninklijke Landmacht vanaf de grond Close Air Support. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland.
 
In het vastgestelde oefengebied vinden vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen op 1500 voet (500 m) met uitzondering van het Waddengebied, het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. Boven het militaire oefenterrein de Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte van 250 voet (75 meter). Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.
 
Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kan worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.