Spring naar hoofd-inhoud

Visserijsector kan met minder regels toe

BEETSTERZWAAG

Ver weg van de grote Europese viswateren, in Beetsterzwaag, bogen hoge ambtenaren zich vandaag over de visserijsector. Uit alle 25 lidstaten waren de visserijdirecteuren present. Onder Nederlands voorzitterschap hebben ze de opdracht om van de enorme hoeveelheid regels en voorschriften 25 procent te schrappen.

Volgens directeur visserij Van Lint, zijn de regels die de lidstaten in het verleden opstelden om overbevissing te voorkomen en kwetsbare ecosystemen te beschermen, behoorlijk doorgeschoten. Het streven van de visserijdirecteuren is om het aantal regels te verminderen en te vereenvoudigen zodat ze beter gehandhaafd kunnen worden.

 

Het is nog niet duidelijk wanneer de vissers hiervan kunnen gaan profiteren. De resultaten gaan eerst naar de raad van ministers en vervolgens naar de Europese Commissie.