Spring naar hoofd-inhoud

Viering 50 jaar Eems-Dollardverdrag

Ontbreken officiële grens geen belemmering voor goede Duits-Nederlandse samenwerking 

Op donderdag 8 april a.s. is het precies 50 jaar geleden dat Duitsland en Nederland het Eems-Dollardverdrag sloten en daarmee de basis legden voor een vruchtbare samenwerking in het gebied van de Eemsmonding. In dit verdrag spreken beide partijen af om in goed overleg vraagstukken op het gebied van scheepvaart en waterbouw te regelen. In 1996 is een aanvullend verdrag ondertekend - het milieuprotocol - dat het water- en natuurbeheer regelt. De laatste jaren is er bij de vergaderingen van de Eemscommissie waarin deze zaken besproken worden, steeds meer aandacht voor de balans tussen economie en ecologie. Het verdrag was noodzakelijk om het beheer te regelen omdat Duitsland en Nederland het niet eens konden worden waar precies de zeegrens loopt tussen beide landen in de Eemsmonding en onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was in een bepaald gebied. 

Het 50-jarig bestaan van het verdrag zal komende donderdag feestelijk worden gevierd samen met diverse regionale vertegenwoordigers uit maatschappij, politiek, bedrijfsleven en overheid. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 11.00 uur in Klub zum guten Endzweck, Bollwerkstraße 47 te Emden. Voor routebeschrijving kijk op: http://www.klub-emden.de/ 

Sprekers tijdens deze feestelijke bijeenkomst zijn: 

- de heer Klaus Frerichs, directeur van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung te Aurich;

- de heer Peter Struik Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland;

- de heer Enak Ferlemann Parlementair Staatssecretaris van het Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung;

- de heer Douwe Hollenga gedeputeerde van de Provincie Groningen.