Spring naar hoofd-inhoud

Vier inschrijvers op aanbesteding openbaar vervoer Waddeneilanden

De aanbesteding van de concessies voor het openbaar vervoer op Vlieland, Terschelling en Ameland heeft vier inschrijvers opgeleverd.

Voor elk van de drie Waddeneilanden hebben de vier inschrijvende vervoerbedrijven een aanbieding ingediend. De inschrijvingstermijn voor deze aanbesteding eindigde maandag 3 november. De vier inschrijvende vervoersbedrijven op de concessies zijn de combinatie Arriva N.V. (Heerenveen) en Taxi Centrale Renesse; Connexxion B.V. (Hilversum); Q-Buzz B.V. (Amersfoort) en SLS Travel Solutions (Rijssen).

De provincie beoordeelt de komende weken de aanbiedingen en neemt daarna, naar verwachting begin december, een besluit aan wie de concessies gegund worden. Daarbij geldt dat ieder Waddeneiland binnen de aanbesteding een zelfstandig perceel is, en dat per eiland wordt besloten wie de concessie gegund krijgt. De concessies gaan in op 1 maart 2009 en hebben een looptijd tot eind 2016.

Bij een eerdere aanbestedingsronde eind 2007 besteedde de provincie het openbaar vervoer op de vier Friese Waddeneilanden aan. Alleen voor Schiermonnikoog was belangstelling van Arriva, en dit bedrijf kreeg de concessie met ingang van 1 maart 2008 dan ook gegund voor een periode tot en met 2012. Voor de drie eilanden waarvoor geen belangstelling was zijn de concessies destijds met één jaar verlengd tot 1 maart 2009, en is een nieuwe aanbesteding gestart.

Voorafgaand aan de nieuwe aanbesteding is aan vervoerders gevraagd waarom zij niet hebben ingeschreven op de concessies voor Vlieland, Terschelling en Ameland. Naar aanleiding hiervan is de concessieduur verlengd van 5 naar 8 jaar. Bij deze aanbesteding is verder uitgevraagd wat de kosten zijn voor de inzet van aardgasbussen op Ameland, en is gevraagd om te komen met plannen voor e-ticketing, een systeem voor betaling buiten het voertuig voorafgaand aan een busrit.

Gedeputeerde Piet Adema is blij met het resultaat van de aanbesteding: "Dat er nu vier inschrijvers geinteresseerd zijn in het vervoer op de Wadden laat zien er toch een markt is voor kleinere concessies. Deze kanteling werd al zichtbaar nadat staatssecretaris Huizinga eerder dit  jaar 16 miljoen euro beschikbaar stelde voor openbaar vervoer. Dat was positief voor het openbaar vervoer en dat zien wij nu terug. Een eerste blik op de aanbiedingen laat bovendien zien dat de vervoerders hun huiswerk goed hebben gedaan en met passende aanbiedingen zijn gekomen. De aanbesteding is daarmee zowiezo succesvol, nu gaan we zien wie waar gaat rijden."