Spring naar hoofd-inhoud

Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt

De vertroebeling van het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. Het slib zal worden gebruikt voor dijkversterking, een vogeleiland en het wordt over akkers uitgereden. Ook zal de Griesberg bij Delfzijl worden opgeruimd.

Dat hebben gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen en minister Schultz van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) met elkaar afgesproken. Ook het ministerie van Economische Zaken doet mee.

Met deze afspraak wordt een langlopend onderzoek naar de achteruitgang van de natuur in de Eems-Dollard afgerond.  Oorzaak van die achteruitgang is slib, dat nauwelijks meer kan bezinken en met elk getij opnieuw in beweging komt. In 2016 en 2017 start een serie proeven, die ertoe moet leiden dat er in de toekomst op grote schaal - 1 miljoen ton per jaar - slib uit het estuarium wordt gehaald.

Volledig artikel op website E&E Eemsdelta