Spring naar hoofd-inhoud

Versterken zeedijken veel duurder

Leeuwarden

Het versterken van de Friese zeedijken gaat mogelijk veel meer kosten dan 90,2 miljoen euro die er nu door Wetterskip Fryslân voor op papier is gezet.

Herre Kingma, bij Wetterkip Fryslân verantwoordelijk voor de zeedijken, sluit niet uit dat het rijk binnen afzienbare tijd met nieuwe strengere normen komt.

 

Uit een rapport over de toestand van de dijken in Nederland blijkt dat 27 procent van de Friese dijken langs IJsselmeer en Waddenzee een onvoldoende scoort. Slechts 18 procent scoort voldoende tot goed. Over de rest kon geen oordeel worden geveld, omdat er geen normen voor zijn.

 

Binnen vijf jaar moet er nu een dijkversterkingsplan op tafel liggen. Het is nog onduidelijk wanneer het rijk met de benodigde miljoenen voor de versterking over de brug komt.

 

Als dat naar de zin van het waterschap te lang gaat duren, overweegt het waterschap het voortouw te nemen en gaat het alvast aan de slag. Kingma sluit niet uit dat gaandeweg de dijkversterking er wederom nieuwe normen van het rijk komen.

 

Die normen worden afgeleid uit de uitkomsten van de onderzoeksmeetpunten die volgend jaar in de zeegaten tussen de waddeneilanden worden geplaatst. Dat onderzoek gaat minstens vijf jaar duren. Het rijk heeft daarvoor 50 miljoen euro uitgetrokken.

 

De metingen zijn nodig omdat naar verwachting de golfhoogten en de lengte van de golven in de komende jaren flink zullen toenemen. Voor de Hollandse kusten zijn die gegevens al voorhanden, voor de Waddenzee nog niet.

 

Het waterschap vindt het hoogst verontrustend dat het rijk de nieuwe gegevens niet voor 2016 beschikbaar heeft. Elders in het land worden al dijkversterkingen uitgevoerd op basis van het nieuwe inzicht. ,,Het Noorden wordt op deze wijze achtergesteld en dat is ongewenst'', aldus het waterschap.