Spring naar hoofd-inhoud

Verspreidingsonderzoek levert een nieuwe soort voor Texel op

Afgelopen maanden is door de Zoogdiervereniging VZZ een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de noordse woelmuis op Texel; een bijzondere soort die alleen in Nederland voorkomt. Naast noordse woelmuizen werd ook de eerste huisspitsmuis gevangen. Deze soort was tot dan toe nog niet bekend van het eiland.

 

De afgelopen decennia zijn van het merendeel van de Waddeneilanden introducties bekend geworden van voorheen ontbrekende kleine zoogdiersoorten. Begin dit jaar werd ook op Ameland voor het eerst een huisspitsmuis waargenomen. De soort was waarschijnlijk via een lading boompjes op het eiland terechtgekomen. De huisspitsmuis blijkt nu dus ook op Texel te zijn geïntroduceerd.

Het muizenonderzoek op Texel vond plaats in het kader van de Inhaalslag Verspreidings Onderzoek Nederlandse Zoogdieren. Door heel Nederland zijn vrijwilligers actief op zoek naar zoogdieren en verzamelen op die manier waarnemingen. Daarnaast vinden er diverse monitoringsprojecten voor zoogdieren plaats. Ondanks deze inspanningen is van veel soorten niet bekend of ze in bepaalde gebieden voorkomen. Komende maanden zal in het kader van deze .inhaalslag. geprobeerd worden een actueel beeld te krijgen van de verspreiding van enkele bijzondere soorten. Er zal gericht gezocht worden naar boommarter, waterspitsmuis, noordse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis en een aantal vleermuissoorten. De Zoogdiervereniging VZZ wordt hierbij ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.